SV: Bøker på fremmede språk - hva gjør andre bibliotek?

Elin Bekkebråten Sjølie elin.bekkebraten.sjolie at ralingen.kommune.no
Thu Apr 15 07:48:43 CEST 2021


Hei,

Vi bruker å bestille inn depot fra DFB:
https://dfb.nb.no/

Med vennlig hilsen,

Elin Bekkebråten Sjølie
Ungdomsbibliotekar / systemansvarlig
Rælingen bibliotek
Tlf.: 63 83 50 00 / 63 83 52 43 (direkte)
[cid:image001.png at 01D731CB.C0F2AAD0]
www.rælingenbibliotek.no<http://www.rælingenbibliotek.no>
www.facebook.com/RalingenBibliotek<http://www.facebook.com/RalingenBibliotek>
www.instagram.com/ralingenbibliotek<http://www.instagram.com/ralingenbibliotek>


Fra: Biblioteknorge <biblioteknorge-bounces at mailman.kunnskapsallmenning.no> På vegne av Frøland, Eli via Biblioteknorge
Sendt: onsdag 14. april 2021 10:14
Til: biblioteknorge at mailman.kunnskapsallmenning.no
Emne: Bøker på fremmede språk - hva gjør andre bibliotek?

Arendal bibliotek har svært få titler av bøker på enkelte språk. Vi har heller ikke budsjett til å ha en jevn og relevant tilvekst på flere av  språkene vi har. Tiden er inne til å vurdere å slutt med noen av språkene og i fortsettelsen bare tilby depoter og innlån. Arendal kommune har et folketall på  44 000 og har bare en bibliotekavdeling.

Jeg vil gjerne høre hvordan andre bibliotek organiserer sitt tilbud på mindre (i betydning antall titler/tilvekst i biblioteket) fremmedspråk.


  1.  Hvilke nedre grense setter dere for tilvekst, utlån og størrelse på samlingen for å fortsette å tilby språket?
  2.  Hvordan blir mottatte depoter plassert i samlingen - settes de på hylla sammen med bibliotekets egne bøker på språket?
  3.  Hvordan blir tospråklige bildebøker/barnebøker plassert?


Med vennlig hilsen
Eli Frøland
Seksjon medier
Arendal bibliotek

eli.froland at arendal.kommune.no<mailto:eli.froland at arendal.kommune.no>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210415/82f95bf7/attachment-0001.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.png
Type: image/png
Size: 4407 bytes
Desc: image001.png
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210415/82f95bf7/attachment-0001.png>


More information about the Biblioteknorge mailing list