Bøker på fremmede språk - hva gjør andre bibliotek?

Frøland, Eli eli.froland at arendal.kommune.no
Wed Apr 14 10:13:57 CEST 2021


Arendal bibliotek har svært få titler av bøker på enkelte språk. Vi har heller ikke budsjett til å ha en jevn og relevant tilvekst på flere av språkene vi har. Tiden er inne til å vurdere å slutt med noen av språkene og i fortsettelsen bare tilby depoter og innlån. Arendal kommune har et folketall på 44 000 og har bare en bibliotekavdeling.

Jeg vil gjerne høre hvordan andre bibliotek organiserer sitt tilbud på mindre (i betydning antall titler/tilvekst i biblioteket) fremmedspråk.


1.    Hvilke nedre grense setter dere for tilvekst, utlån og størrelse på samlingen for å fortsette å tilby språket?

2.    Hvordan blir mottatte depoter plassert i samlingen - settes de på hylla sammen med bibliotekets egne bøker på språket?

3.    Hvordan blir tospråklige bildebøker/barnebøker plassert?


Med vennlig hilsen
Eli Frøland
Seksjon medier
Arendal bibliotek

eli.froland at arendal.kommune.no
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210414/02811b7b/attachment-0001.htm>


More information about the Biblioteknorge mailing list