Kassere lyrikk

Audun Lindholm audun.lindholm at vagant.no
Wed Feb 24 11:30:20 CET 2021


Hei!

Man vet aldri hvilke lånere som kan bli fremtidens forfattere, og dedikerte diktlesere vil neppe oppstå hvis ikke de har mange høykvalitets titler tilgjengelig når den dagen kommer da de slumper til å bli nysgjerrige på poesien. Selv lånte jeg kun et fåtall dikttitler på bibliotekene da jeg ble formet som leser; i stedet satt jeg på bibliotekene og bladde og leste – så lånestatistikk er en upålitelig kilde til hva som bør kasseres. Lånetallene sier dessuten fint lite om hvilke bøker som vil bli ansett som viktige i morgen. 

Dessverre finnes ingen pålitelige kritiske oversiktsverk om ny norsk poesi man kan gå til for å se hva som vil bli neste generasjons klassikere. De eneste som har noenlunde oversikt over hvilke bøker som er gode og innflytelsesrike, er enkelte av poetene selv, og de få poesikritikerne vi har. Hva med å engasjere en av dem? Mange kritikere og forfattere trenger sårt en ekstrainntekt nå under pandemien. 

Vennlig hilsen
Audun Lindholm
Ansv. red. Vagant
http:/www.vagant.no

> 24. feb. 2021 kl. 11:15 skrev Morten Olsen Haugen via Biblioteknorge <biblioteknorge at mailman.kunnskapsallmenning.no>:
> 
> Hei Hilde, 
> 
> Jeg studerte omløpstall i delsamlinger i mitt bibliotek da jeg var biblioteksjef i Ørland 1991-2012. Det var den gang en kommune med 5000 innbyggere.
> 
> Mine funn den gang tyder på at halvparten av diktutlånet er antologier. Antagelig mest bruksdikt av typen «Dikt om sorg», og «Dikt om barn». I den øvrige halvparten sto klassikerne (Sande, Vesaas, Hagerup, Hauge) for en stor del av utlånet
> 
> Den lærdommen vi gjorde av det, var omtrent slik
> Kast grundig i den delen av samlinga som ikke har omløp
> Ta godt vare på det som gir omløp
> Gjør et aktivt valg om å beholde og formidle en del av det som er på vei til å bli neste generasjons klassikere
> Behandle det helt nye på en verdig måte og i tråd med reglene for k-fond, dvs 5-årsregelen.
> 
> Hvis den andre avdelinga bare skal ha «litt», så vil jeg anbefale en halvmeter klassikere og bruks-antologier.
> 
> 
> 
> Med vennlig hilsen 
> Morten Olsen Haugen
> 
> <image002.png>
> 
> Morten Olsen Haugen
> Seniorrådgiver
> Seksjon fylkesbiblioteket
> Skype: morha at trondelagfylke.no <sip:morha at trondelagfylke.no>
> 74 17 53 45 / 415 17 633
> 74 17 40 00 (sentralbord)
> www.trondelagfylke.no <x-msg://157/www.trondelagfylke.no>
> 
> Fra: Biblioteknorge <biblioteknorge-bounces at mailman.kunnskapsallmenning.no <mailto:biblioteknorge-bounces at mailman.kunnskapsallmenning.no>> På vegne av Hilde Sjølset
> Sendt: tirsdag 23. februar 2021 14:27
> Til: biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no <mailto:biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no>
> Emne: Kassere lyrikk
> 
> Hei!
> 
> I forbindelse med at vi ønsker å kassere lyrikk i Nordre Follo bibliotek ønsker vi å høre om noen der ute har en strategi over hvordan de har gjort det hos seg. Vi er et bibliotek som består av to likeverdige filialer, en i Ski og en på Kolbotn. Vi tenker det er nødvendig å slanke samlingen betraktelig. Vi tar gjerne imot andres erfaringer med kassering av lyrikk. En av åre avdelinger skal ha mer lyrikk på hyllene enn den andre. Vi har en del kunnskap om klassikere og vet at vi ikke bare kan basere oss på utlånstall.
> 
> <image003.png>Med vennlig hilsen <>
> 
> <> 
> 
> Hilde Sjølset
> barne- og ungdomsbibliotekar
> Nordre Follo bibliotek <https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.oppegard.folkebibl.no%2F&data=04%7C01%7CMorha%40trondelagfylke.no%7C9d96a7c3c2cd44a023f408d8d8116c5a%7Cb6334d0113b94531a3a6532e479d9a1a%7C0%7C1%7C637496916636924873%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=gPqvv%2B%2BW%2FeEWRICKiWdIZhC5MrDUK9DVG%2Bw57vSPJNA%3D&reserved=0> – avd. Kolben | kolbenbibliotek.no <https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.kolbenbibliotek.no%2F&data=04%7C01%7CMorha%40trondelagfylke.no%7C9d96a7c3c2cd44a023f408d8d8116c5a%7Cb6334d0113b94531a3a6532e479d9a1a%7C0%7C1%7C637496916636934829%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=XKwQdd22deCA2aiY6TkBCUOCAi0xP%2FZMTEQSW854SQA%3D&reserved=0>
> Tlf. 66 <tel:66%2081%2050%2054> 81 50 53 • 98 44 29 71
> Besøksadresse: Strandliveien 1 <x-apple-data-detectors://2/1>, Kolbotn 
> Postadresse: Postboks <x-apple-data-detectors://2/1> 3010 I 1402 Ski
> 
> -- 
> Biblioteknorge mailing list
> biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no <mailto:biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no>
> https://mailman.kunnskapsallmenning.no/mailman/listinfo/biblioteknorge <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/mailman/listinfo/biblioteknorge>

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210224/ba06fcd9/attachment-0001.htm>


More information about the Biblioteknorge mailing list