SV: Kassere lyrikk

Mundal, Rita Rita.Mundal at lom.kommune.no
Wed Feb 24 14:29:47 CET 2021


Hei,

Eg har vore med i lyrikkutvalet i Kulturrådet i tre år og har gjennom dette arbeidet fått oversikt over all lyrikk som har kome ut og blitt innkjøpt gjennom innkjøpsordninga dei siste tre åra.

Eg har vore i kontakt med fylkesbiblioteket om eit formidlingsopplegg rundt lyrikk for å auke kunnskapen blant bibliotekarar. Eg har lært mykje sjølv dei åra eg har vore med i lyrikkutvalet, og har hatt lyst til å dele noko av denne kunnskapen med kollegaer. Planane har ikkje blitt realisert bl.a. grunna koronaen.

Men eg brenn framleis for dette og har tenkt at ein presentasjon av t.d. ti diktsamlingar frå kvart av dei siste åra, ville vore nyttig for bibliotekarar.

Eg skal ikkje påstå at eg har god tid til å førebu og gjennomføre eit slik opplegg, men eg meiner at det ville vera viktig for lyrikken og for å auke kunnskapen om den lyrikken som biblioteka får gjennom innkjøpsordninga. Bortimot 100 diktsamlingar blir innkjøpt i året. Sjølv om eg er lyrikkinteressert, veit eg at eg ikkje hadde hatt kapasitet til å sette meg inn i alle dei nye utgjevingane om eg ikkje var med i lyrikkutvalet. Som bibliotekar hadde eg sett pris på å få ein slik presentasjon og oversikt sjølv. Dette gjeld all litteratur innkjøpt gjennom innkjøpsordninga, men eg tenkjer at lyrikken er den sjangeren det er minst kunnskap om blant bibliotekarar.

Med venleg helsing
Rita Mundal
bibliotekleiar
Lom folkebibliotek
Tlf: 47 71 18 09
rita.mundal at lom.kommune.no<mailto:rita.mundal at lom.kommune.no>

bibliotekleiar
Skjåk folkebibliotek
Tlf: 90 94 70 20
rita.mundal at skjaak.kommune.no<mailto:rita.mundal at skjaak.kommune.no>


Frå: Biblioteknorge <biblioteknorge-bounces at mailman.kunnskapsallmenning.no> På vegner av Audun Lindholm
Send: 24. februar 2021 11:30
Til: Morten Olsen Haugen <morha at trondelagfylke.no>
Kopi: biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no
Emne: Re: Kassere lyrikk

Hei!

Man vet aldri hvilke lånere som kan bli fremtidens forfattere, og dedikerte diktlesere vil neppe oppstå hvis ikke de har mange høykvalitets titler tilgjengelig når den dagen kommer da de slumper til å bli nysgjerrige på poesien. Selv lånte jeg kun et fåtall dikttitler på bibliotekene da jeg ble formet som leser; i stedet satt jeg på bibliotekene og bladde og leste – så lånestatistikk er en upålitelig kilde til hva som bør kasseres. Lånetallene sier dessuten fint lite om hvilke bøker som vil bli ansett som viktige i morgen.

Dessverre finnes ingen pålitelige kritiske oversiktsverk om ny norsk poesi man kan gå til for å se hva som vil bli neste generasjons klassikere. De eneste som har noenlunde oversikt over hvilke bøker som er gode og innflytelsesrike, er enkelte av poetene selv, og de få poesikritikerne vi har. Hva med å engasjere en av dem? Mange kritikere og forfattere trenger sårt en ekstrainntekt nå under pandemien.

Vennlig hilsen
Audun Lindholm
Ansv. red. Vagant
http:/www.vagant.no<http://www.vagant.no>


24. feb. 2021 kl. 11:15 skrev Morten Olsen Haugen via Biblioteknorge <biblioteknorge at mailman.kunnskapsallmenning.no<mailto:biblioteknorge at mailman.kunnskapsallmenning.no>>:

Hei Hilde,

Jeg studerte omløpstall i delsamlinger i mitt bibliotek da jeg var biblioteksjef i Ørland 1991-2012. Det var den gang en kommune med 5000 innbyggere.

Mine funn den gang tyder på at halvparten av diktutlånet er antologier. Antagelig mest bruksdikt av typen «Dikt om sorg», og «Dikt om barn». I den øvrige halvparten sto klassikerne (Sande, Vesaas, Hagerup, Hauge) for en stor del av utlånet

Den lærdommen vi gjorde av det, var omtrent slik

  *   Kast grundig i den delen av samlinga som ikke har omløp
  *   Ta godt vare på det som gir omløp
  *   Gjør et aktivt valg om å beholde og formidle en del av det som er på vei til å bli neste generasjons klassikere
  *   Behandle det helt nye på en verdig måte og i tråd med reglene for k-fond, dvs 5-årsregelen.

Hvis den andre avdelinga bare skal ha «litt», så vil jeg anbefale en halvmeter klassikere og bruks-antologier.Med vennlig hilsen
Morten Olsen Haugen

<image002.png>

Morten Olsen Haugen
Seniorrådgiver
Seksjon fylkesbiblioteket
Skype: morha at trondelagfylke.no<sip:morha at trondelagfylke.no>
74 17 53 45 / 415 17 633
74 17 40 00 (sentralbord)
www.trondelagfylke.no<x-msg://157/www.trondelagfylke.no>

Fra: Biblioteknorge <biblioteknorge-bounces at mailman.kunnskapsallmenning.no<mailto:biblioteknorge-bounces at mailman.kunnskapsallmenning.no>> På vegne av Hilde Sjølset
Sendt: tirsdag 23. februar 2021 14:27
Til: biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no<mailto:biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no>
Emne: Kassere lyrikk

Hei!

I forbindelse med at vi ønsker å kassere lyrikk i Nordre Follo bibliotek ønsker vi å høre om noen der ute har en strategi over hvordan de har gjort det hos seg. Vi er et bibliotek som består av to likeverdige filialer, en i Ski og en på Kolbotn. Vi tenker det er nødvendig å slanke samlingen betraktelig. Vi tar gjerne imot andres erfaringer med kassering av lyrikk. En av åre avdelinger skal ha mer lyrikk på hyllene enn den andre. Vi har en del kunnskap om klassikere og vet at vi ikke bare kan basere oss på utlånstall.

<image003.png>Med vennlig hilsenHilde Sjølset
barne- og ungdomsbibliotekar
Nordre Follo bibliotek<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.oppegard.folkebibl.no%2F&data=04%7C01%7CMorha%40trondelagfylke.no%7C9d96a7c3c2cd44a023f408d8d8116c5a%7Cb6334d0113b94531a3a6532e479d9a1a%7C0%7C1%7C637496916636924873%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=gPqvv%2B%2BW%2FeEWRICKiWdIZhC5MrDUK9DVG%2Bw57vSPJNA%3D&reserved=0> – avd. Kolben | kolbenbibliotek.no<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.kolbenbibliotek.no%2F&data=04%7C01%7CMorha%40trondelagfylke.no%7C9d96a7c3c2cd44a023f408d8d8116c5a%7Cb6334d0113b94531a3a6532e479d9a1a%7C0%7C1%7C637496916636934829%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=XKwQdd22deCA2aiY6TkBCUOCAi0xP%2FZMTEQSW854SQA%3D&reserved=0>
Tlf. 66<tel:66%2081%2050%2054> 81 50 53 • 98 44 29 71
Besøksadresse: Strandliveien 1<x-apple-data-detectors://2/1>, Kolbotn
Postadresse: Postboks<x-apple-data-detectors://2/1> 3010 I 1402 Ski

--
Biblioteknorge mailing list
biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no<mailto:biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no>
https://mailman.kunnskapsallmenning.no/mailman/listinfo/biblioteknorge

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210224/c516f089/attachment-0001.htm>


More information about the Biblioteknorge mailing list