SV: Kassere lyrikk

Morten Olsen Haugen morha at trondelagfylke.no
Wed Feb 24 11:15:38 CET 2021


Hei Hilde,

Jeg studerte omløpstall i delsamlinger i mitt bibliotek da jeg var biblioteksjef i Ørland 1991-2012. Det var den gang en kommune med 5000 innbyggere.

Mine funn den gang tyder på at halvparten av diktutlånet er antologier. Antagelig mest bruksdikt av typen «Dikt om sorg», og «Dikt om barn». I den øvrige halvparten sto klassikerne (Sande, Vesaas, Hagerup, Hauge) for en stor del av utlånet

Den lærdommen vi gjorde av det, var omtrent slik

  *   Kast grundig i den delen av samlinga som ikke har omløp
  *   Ta godt vare på det som gir omløp
  *   Gjør et aktivt valg om å beholde og formidle en del av det som er på vei til å bli neste generasjons klassikere
  *   Behandle det helt nye på en verdig måte og i tråd med reglene for k-fond, dvs 5-årsregelen.

Hvis den andre avdelinga bare skal ha «litt», så vil jeg anbefale en halvmeter klassikere og bruks-antologier.Med vennlig hilsen
Morten Olsen Haugen

[cid:image002.png at 01D70A9E.6059B000]

Morten Olsen Haugen
Seniorrådgiver
Seksjon fylkesbiblioteket
Skype: morha at trondelagfylke.no<sip:morha at trondelagfylke.no>
74 17 53 45 / 415 17 633
74 17 40 00 (sentralbord)
www.trondelagfylke.no

Fra: Biblioteknorge <biblioteknorge-bounces at mailman.kunnskapsallmenning.no> På vegne av Hilde Sjølset
Sendt: tirsdag 23. februar 2021 14:27
Til: biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no
Emne: Kassere lyrikk

Hei!

I forbindelse med at vi ønsker å kassere lyrikk i Nordre Follo bibliotek ønsker vi å høre om noen der ute har en strategi over hvordan de har gjort det hos seg. Vi er et bibliotek som består av to likeverdige filialer, en i Ski og en på Kolbotn. Vi tenker det er nødvendig å slanke samlingen betraktelig. Vi tar gjerne imot andres erfaringer med kassering av lyrikk. En av åre avdelinger skal ha mer lyrikk på hyllene enn den andre. Vi har en del kunnskap om klassikere og vet at vi ikke bare kan basere oss på utlånstall.

[cid:image003.png at 01D70A9E.6059B000]Med vennlig hilsenHilde Sjølset
barne- og ungdomsbibliotekar
Nordre Follo bibliotek<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.oppegard.folkebibl.no%2F&data=04%7C01%7CMorha%40trondelagfylke.no%7C9d96a7c3c2cd44a023f408d8d8116c5a%7Cb6334d0113b94531a3a6532e479d9a1a%7C0%7C1%7C637496916636924873%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=gPqvv%2B%2BW%2FeEWRICKiWdIZhC5MrDUK9DVG%2Bw57vSPJNA%3D&reserved=0> - avd. Kolben | kolbenbibliotek.no<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.kolbenbibliotek.no%2F&data=04%7C01%7CMorha%40trondelagfylke.no%7C9d96a7c3c2cd44a023f408d8d8116c5a%7Cb6334d0113b94531a3a6532e479d9a1a%7C0%7C1%7C637496916636934829%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=XKwQdd22deCA2aiY6TkBCUOCAi0xP%2FZMTEQSW854SQA%3D&reserved=0>
Tlf. 66<tel:66%2081%2050%2054> 81 50 53 * 98 44 29 71
Besøksadresse: Strandliveien 1<x-apple-data-detectors://2/1>, Kolbotn
Postadresse: Postboks<x-apple-data-detectors://2/1> 3010 I 1402 Ski

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210224/11fdc9ed/attachment-0001.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.png
Type: image/png
Size: 5845 bytes
Desc: image001.png
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210224/11fdc9ed/attachment-0003.png>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image002.png
Type: image/png
Size: 20018 bytes
Desc: image002.png
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210224/11fdc9ed/attachment-0004.png>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image003.png
Type: image/png
Size: 3413 bytes
Desc: image003.png
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210224/11fdc9ed/attachment-0005.png>


More information about the Biblioteknorge mailing list