Hva gjør stordata med oss, og hvordan gjør algoritmene «fake news» til realiter? [pressemelding] (fwd)

Thomas Gramstad thomas.gramstad at ub.uio.no
Wed Jan 27 02:07:52 CET 2021


Pressemelding, januar 2021

*Hva gjør stordata med oss, og hvordan gjør algoritmene «fake news» til
realiter?*

Nå foreligger en viktig bok om temaet også på norsk. Boken klargjør og
foreslår hvordan vi selv som enkeltpersoner, men også nasjonalt og
internasjonalt kan bekjempe stordatakonsentrasjonene;
«overvåkingskapitalismen». Boken er «Hvordan knuse
overvåkingskapitalismen» av dr. Cory Doctorow. Den engelske
bokutgivelsen kom for noen dager siden og lanseres med et Webinar
torsdag 2021-01-28. Doctorow besøkte Norge og NUUG i desember med sin
presentasjon Monopoly, Not Mind Control: What's Really Happening With
"Surveillance Capitalism".

I funn etter funn, eksempel etter eksempel, gjennomgår og analyserer
dr. Doctorow de utfordringer vi møter i større og større omfang. Ikke
bare i USA, men også her hjemme.

Cory Doctorow er en britisk-kanadisk forfatter, journalist og aktivist,
kjent for sine science fiction-romaner, for arbeidet for Creative
Commons-bevegelsen, og for sine bidrag til reform av opphavsretten. Han
er både æresdoktor og gjesteforeleser i datavitenskap ved Open
University i UK, konsulent for Electronic Frontier Foundation, og godt
kjent for innsiktsfullt å kommentere og skrive om digital utvikling.

Boken lanseres nå på norsk, både som ebok og på papir, oversatt av en
dugnadsgjeng ledet av Petter Reinholdtsen.

Boken reiser noen helt grunnleggende og samfunnskritiske spørsmål: Hva
fører det til når store deler av Internettet domineres av få store
aktører og deres styringsverktøy og algoritmer?

Som individer bør vi være opptatt at grenser blir satt og håndhevet -
grenser for overvåkning av individet, for utøvelse av kommersiell og
politisk påvirkning, og for monopoldannelser i dataverdenen. Slik
grensesetting styrker personvernet.

Konkurransetilsynet har ansvaret for at konkurranselovens § 11 skal
forby «et dominerende foretak for utilbørlig å utnytte og misbruke sin
dominerende stilling». Et tilsvarende forbud omfattes også av
EØS-avtalens artikkel 54. Boken går i detalj om serien av
innskrenkninger vi møter i valgfriheten, innskrenkninger som denne
lovgivningen nettopp skal forhindre. Håndhevelse av en slik lovgivning
er også til fordel for mindre næringsdrivende som uten dette får
begrenset sine faktiske eller potensielle muligheter for vekst og
etablering. «Slik atferd kan utgjøre et misbruk og kan ta ulike former»,
skriver Konkurransetilsynet.

Cory Doctorow går i sin bok lengre enn det med sine mange eksempler på
forhold det burde vært grepet inn mot.

«Boken bør bidra til et sterkere engasjemen fra voktere av Internettet
nasjonalt og internasjonalt - EU medregnet» sier oversetter Ole-Erik
Yrvin og fortsetter: «Vi har derfor allerede tatt opp bokens forslag
direkte med Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad
Helleland (H) og Konkurransetilsynet slik at de kan følges opp.»

«Også Norge bør innta en pådriverrolle i denne utviklingen», sier Petter
Reinholdtsen. «Tiden er knapp, og tilsynsmyndighetene må få de verktøy
og de ressurser de trenger for at vi her hjemme skal oppnå nødvendige
resultater. Dette gjelder ikke bare vår egen generasjon; det gjelder
alle generasjoner fremover», avslutter Petter Reinholdsen.

Kontaktinformasjon:

 * Ole-Erik Yrvin, oeyrvin (at) gmail.com, +47 46500450
 * Petter Reinholdtsen, pere (at) hungry.com

Relevante lenker:

 * «Hvordan knuse overvåkingskapitalismen» kan bestilles på papir, som
  ebok eller leses på nett via http://www.hungry.com/~pere/publisher/.
 * Opptak av NUUG-møtet Monopoly, Not Mind Control: What's Really
  Happening With "Surveillance Capitalism" med Cory Doctorow,
  https://www.nuug.no/aktiviteter/20201208-doctorow/.
 * Påmelding til webinar som lanserer den engelske utgaven kan gjøres via
  https://craphound.com/category/destroy/.
 * Cory Doctorows nettsted er https://craphound.com/.

   ----More information about the Biblioteknorge mailing list