=?iso-8859-1?Q?VS:_Fylkesbiblioteket_s=F8ker_r=E5dgiver, _i_vikariat.?=

Morten Olsen Haugen morha at trondelagfylke.no
Tue Jan 26 08:12:17 CET 2021Med vennlig hilsen
Morten Olsen Haugen
Tlf:  74 17 53 45 / 415 17 633
Fra: Hildegunn Hestnes <hilhe at trondelagfylke.no>Trøndelag fylkesbibliotek har 14 medarbeidere, lokalisert i Steinkjer og i Trondheim. Vi arbeider for at innbyggerne i fylket skal ha gode og tilrettelagte bibliotektjenester, gjennom nettverket av folkebibliotek, skolebibliotek og digitale arenaer. Vi søker nå en medarbeider som kan bidra i dette arbeidet, i et vikariat i perioden 2021-22.

Daglig arbeidssted for vår nye medarbeider vil være på Fylkets Hus i Steinkjer.

Velkommen som søker:

https://960040.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4336269116?language=NB&link_source_id=0<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2F960040.webcruiter.no%2FMain%2FRecruit%2FPublic%2F4336269116%3Flanguage%3DNB%26link_source_id%3D0&data=04%7C01%7Cmorha%40trondelagfylke.no%7Ce19beed6c785450ac5fa08d8c13f6b68%7Cb6334d0113b94531a3a6532e479d9a1a%7C0%7C0%7C637471825412290859%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=nKYsoRpIdRHpY%2FcsTEF%2BYQP%2B6EJDUoUBV6Pda1sHPYs%3D&reserved=0>Med vennlig hilsen
Hildegunn Hestnes

[cid:image001.png at 01D6F330.A4F46C30]

Hildegunn Hestnes
Seksjonsleder
Seksjon fylkesbiblioteket
Skype: hilhe at trondelagfylke.no<sip:hilhe at trondelagfylke.no>
74 17 53 36 / 916 21 298
74 17 40 00 (sentralbord)
www.trondelagfylke.no<http://www.trondelagfylke.no/>

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210126/f7b7e987/attachment-0001.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.png
Type: image/png
Size: 20018 bytes
Desc: image001.png
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210126/f7b7e987/attachment-0001.png>


More information about the Biblioteknorge mailing list