OER - Open Educational Resource.

Helge Høivik helge at oslomet.no
Wed Jan 27 09:33:10 CET 2021


Nå er tida for at Norges bibliotek går høyt på banen.

Det sies høyt og tydelig i ny nasjonal digital-strategi, fra SMK 
(Statsministerens kontor) og minister
Asheim for forskning og høyere utdanning samt direktør Sveinung Skule i 
Kompetanse Norge. Nå nylig meldte
Frisch-senteret seg på. Det er en uavhengig tenketank for norsk økonomi under 
Universitetet i Oslo.
Forsker Simen Markussen skriver poengtert derfra (Dagens Næringsliv 21, 
januar):

Det må nå på plass åpen tilgang til utdanning av kortere varighet for å møte 
akutte behov som følge av
smitteverntiltakene. Jeg legger til: Også for strategisk å møte en rekke 
utfordringer fra digitalisering,
aldrende befolkning, utfasing av karbonbrensel og avvikling av rovdriften på 
naturen.


   *   Det trengs en tilgjengelighetsreform.

Jeg hører innvendingene fra et introvert utdanningsvesen. Skal vi nå jobbe enda 
mer for null kroner?

Jeg forstår og er enig i innsigelsene. Men her gjelder  både-og: Krev din rett! 
Gjør din plikt! (Jeg fant
det på loftet)

McKinsey har regnet seg fram til at av de 230 millioner jobber i Europa ryker 
mer enn 50 millioner som
følge av koronoa-tiltak. Det samme antall blir kjørt på sidelinja av den noe 
mer langsiktig
digitaliseringa. Og snittet mellom de to, - 24 millioner eller 1 av 10 jobber 
-, treffes dobbelt. De er
avviklet av Corona-tiltakene og kommer ikke tilbake fordi digital 
rasjonalisering og omlegging her tatt de
klærne mens vi badet. http://moocahuset.no/?p=25374

Dette slår inn i Norge

Derfor er kreti og pleti opptatt av hvordan Norge kan unngå dyptgående 
arbeidsledighet kommende år. Et
svar er nå som før: Mer utdanning, omskolering og livslang læring. Vi trenger 
ikke flere Ph.D.-er som må
bli post-doc-ers uten sjans på professorat. Tilbudene må bli kortere, mer 
fleksible, mer i tråd med tida
og behovene i arbeidslivet.

Dette må være åpent - OER - Open Educational Resources. Derfor gjelder dette 
ikke kun universitet- og
høgskole-sbilbliotekene. Det gjelder institusjon, både fag og folk. 
Folkebibliotek er arena for kunnskap
og læring. Nasjonalbiblioteket og fylkesbibliotekene må trå til.

Biblioteket må altså kjenne sin besøkelsestid anno 2020-30.
Ikke vent på «tilrettelegging».

Se mer på http://moocahuset.no/?p=26153

Helge Høivik
MOOCAHUSET
http://moocahuset.no/?page_id=168


More information about the Biblioteknorge mailing list