UB-ene ved veiskille? Digital samlingsutvikling.

Helge Høivik helge at oslomet.no
Sun Oct 18 13:19:46 CEST 2020


Hei!

Det føres mange diskusjoner i og rundt norske universitetsbibliotek og organisering av digitale støttefunksjoner. Noe er landet, noe er i oppstart og noen steder står stridighetene sterkt.

Jeg ville starte i den motsatte enden: Hvilke funksjoner og ferdigheter (kompetanseklynger for å si det på fint) er det vi trenger?

Ved OsloMet ble det levert en enstemmig innstilling nå i juni på at en dukumenttjeneste for digitale læreverk (MOOCAHUSET, seinere Bokskapet) skal videreføres i universitetsbiblioteket. Innstillingen gjentar samme svar på samme spørsmål - og like enstemmig - som en annen utredning fra desember 2017.

Men det blir fortsatt stilt spørsmålstegn ved dette.  Det uroer.

Siden jeg tror dette er en allmenn problemstilling for UB-ene, men også fylkesbibliotek og noen folkebiblioteket videresender jeg en videokommentar om dette her.

Jeg tror dette gjelder framtida til informasjonskunnskap som et av nøkkelfundamentene for norsk biblitekvesen i en digital tid.

https://youtu.be/JXdXEVHdBH0

vennlig hilsen

Helge Høivik
dosent emeritus i elæring og digital dokumentalisme

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20201018/5a6557a4/attachment.htm>


More information about the Biblioteknorge mailing list