UB-ene ved veiskille? Digital samlingsutvikling.

Anders Ericson frilanders at gmail.com
Sun Oct 18 20:25:17 CEST 2020


Takk, Helge
For mange av oss på denne lista, ikkje minst oss med mest tilknyting til
folkebibliotek, ville det vere interessant å høyre meir om kven som
«stiller spørsmål» ved dette og kva spørsmåla eller motstanden går på?
Du er kanskje inne på det når du nemner «folk som kan mykje om eitt fag».
Før du seier at dette må profesjonelle bibliotekarar gjere.
Er det sånn at desse trur at «alt løyser seg med AI»?
Er dette då ein «avansert» myte på linje med den gamle at «med Google treng
vi ikkje bibliotek»?

Helsing
Anders Ericson
+4797775170
https://bibliotekettarsaka.com


søn. 18. okt. 2020 kl. 13:20 skrev Helge Høivik via Biblioteknorge <
biblioteknorge at mailman.kunnskapsallmenning.no>:

> Hei!
>
> Det føres mange diskusjoner i og rundt norske universitetsbibliotek og
> *organisering* av digitale støttefunksjoner. Noe er landet, noe er i
> oppstart og noen steder står stridighetene sterkt.
>
> Jeg ville starte i den motsatte enden: *Hvilke funksjoner og ferdigheter
> (kompetanseklynger *for å si det på fint) *er det vi trenger*?
>
> Ved OsloMet ble det levert en enstemmig innstilling nå i juni på at en
> dukumenttjeneste for digitale læreverk (MOOCAHUSET, seinere Bokskapet) skal
> videreføres i universitetsbiblioteket. Innstillingen gjentar samme svar på
> samme spørsmål - og like enstemmig - som en annen utredning fra desember
> 2017.
>
> Men det blir fortsatt stilt spørsmålstegn ved dette.  Det uroer.
>
> Siden jeg tror dette er en allmenn problemstilling for UB-ene, men også
> fylkesbibliotek og noen folkebiblioteket videresender jeg en videokommentar
> om dette her.
>
> Jeg tror dette gjelder framtida til informasjonskunnskap som et av
> nøkkelfundamentene for norsk biblitekvesen i en digital tid.
>
> https://youtu.be/JXdXEVHdBH0
>
> vennlig hilsen
>
> Helge Høivik
> dosent emeritus i elæring og digital dokumentalisme
>
> --
> Biblioteknorge mailing list
> biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no
> http://mailman.kunnskapsallmenning.no/mailman/listinfo/biblioteknorge
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20201018/b8eff160/attachment.htm>


More information about the Biblioteknorge mailing list