Status for 20 år med gammelt listearkiv

Thomas Gramstad thomas at kunnskapsallmenning.no
Wed Sep 30 17:15:54 CEST 2020


Hei,

Det er flere som spør om det gamle listearkivet, altså det som NB
var ansvarlig for, og som dekker 20 år i tid frem til og med 28
august 2020.

Som kjent har dessverre NB slettet (avpublisert og avindeksert)
det gamle listearkivet. Jeg har selv kopi av alt, og jeg har
tanker om å publisere hele arkivet på nytt, men det er en del
jobb med det: Jeg kan ikke bare legge ut arkivene jeg har som
epostfiler, da kan epostadressene spam-innhøstes. Arkivet som
er innebygd i lista (både den nåværende lista, og det gamle
NB-arkivet) er (var) halvautomatiske uttrekk fra epostene der
bare noen få av meldingshode-feltene var med i uttrekket, av
både personvern- og innhøstingsgrunner, og som etter uttrekk
ble HTML-kodet via skript og automatisk integrert i den daværende
listetjenerens arkiv.

For å legge ut arkivet på nytt må altså en tilsvarende prosess
kjøres på epostmeldingene slik at det lages et uttrekk av noen få
av brevhode-feltene, og så generere et HTML-basert arkiv-oppsett,
og helst må dette så integreres inn i den nåværende listetjeneren
sitt arkiv.

Dette er litt jobb, og selv om jeg eller andre skulle gjennomføre
dette, så vil det fremdeles være massevis av lenker rundt omkring
hos bibliotek og andre tredjeparter som fremdeles peker direkte
til innlegg-nettadresser hos NB, som nå altså er avpublisert og
bare omdirigeres til forsiden på NBs bibliotekutvikling.no. Disse
lenkene ville fortsatt være døde/feil selv om en republisering
som skissert over ble gjennomført, og alle som har slike lenker
ville måtte gjøre manuell endring av hvor lenkene deres peker,
til de nye nettadressene for de republiserte innleggene.

Det kan likevel hende at vi ender opp med å måtte gjøre det på
denne måten.

Men aller først prøver bibliotekorganisasjonene å overtale NB til
å legge ut/republisere/av-avpublisere sine listearkiver på nytt,
slik at vi slipper arbeidet med all denne oppdateringen av
lenker. Det hadde jo såklart vært den enkleste løsningen for
alle.

Jeg har også tatt opp denne problemstillingen med den
bibliotekhistoriske foreningen.

Jeg vet ikke hva som er status for bibliotekorganisasjonenes
kommunikasjon mot NB om dette, og håper/oppfordrer om at de
poster relevante nyheter når de foreligger her.

Jeg lurer også på om dette kravet kanskje kan/bør styrkes ved
at en del bibliotek åpent stiller seg bak det?

Mvh,

-- 
Thomas Gramstad
thomas at kunnskapsallmenning.no
"People of the future will know only that which we preserve. [...]
[I]t should be noted that allowing the records of the past to
disappear is a kind of censorship. Libraries are the collective
archive of human achievement and the knowledge of the ages."
        -- Walt Crawford & Michael Gorman:
     Future Libraries: Dreams, Madness & Reality, p. 11


More information about the Biblioteknorge mailing list