Individ-variant av Feide (eller plug-in) for enkel tilgang til digitalisert litteratur/artikler?

Anders Ericson frilanders at gmail.com
Tue Sep 29 12:06:51 CEST 2020


Eg har ikkje mykje peil på dette, men her ser vi kva skoleeigarar
(kommunar) betaler (satsar for UH-ar får vi ikkje vite noko om, men nokon
her kan fortelje oss om prisnivå?).
https://www.feide.no/priser-vertsorganisasjoner

Ville det vere muleg for folkebiblioteksektoren å nærme seg Feide? For
behov for «datadeling i utdanning og forskning» er det også utanfor
institusjonane.
https://www.feide.no/om-feide

Hilsen
Anders Ericson
+4797775170
https://bibliotekettarsaka.com


tir. 29. sep. 2020 kl. 11:48 skrev Anders Ericson <frilanders at gmail.com>:

> Men det du (og NB) viser til her, Vidar, er «berre» det norske materialet.
> Det Tore Ferner var ute etter, var vitskapelege artiklar osv. i
> internasjonale (og nokre nasjonale) basar, av desse vi altså finn
> informasjon om her:
> https://www.nb.no/ressurser/e-ressurser/
>
> Men dette er jo berre eit lite utval, samanlikna med det «Feide-folket»
> har tilgang til:
>
> https://www.feide.no/tjenester-med-feide-innlogging?audiences=higher_education&
>
> Kva meiner de ute i norske folkebibliotek? Behovet de registrerer er
> sikkert svært ulikt, etter kommunestorleik ikkje minst, og avhengig av om
> det bur ein handfull forfattarar i nærleiken med omfattande behov. Men så
> er då heller ikkje det ein har eller kan ha tilgang til så godt
> marknadsført. Ein slik kampanje kunne NBF ta ansvar for.
>
> Helsing
> Anders Ericson
> +4797775170
> https://bibliotekettarsaka.com
>
>
> tir. 29. sep. 2020 kl. 10:52 skrev Vidar Lund <
> vl at norskbibliotekforening.no>:
>
>> Her er oversikt over kven som har tilgang til kva:
>> https://www.nb.no/hjelp-og-informasjon/rettigheter/. Der går det t.d.
>> fram kva du kan få tilgang til på folkebiblioteket om du sit der. Det er
>> ulike reglar for ulike media, så informasjonen står under kvar type innhald.
>>
>>
>>
>> Beste helsing
>>
>> Vidar Lund
>>
>> Leiar i Norsk bibliotekforening
>>
>> Tlf. 40211624
>>
>>
>>
>> www.norskbibliotekforening.no
>>
>> *[image: Logo -web]*
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>> *Fra:* Biblioteknorge <
>> biblioteknorge-bounces at mailman.kunnskapsallmenning.no> *På vegne av *Anders
>> Ericson
>> *Sendt:* tirsdag 29. september 2020 10:15
>> *Til:* Biblioteknorge <biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no>
>> *Emne:* Re: Individ-variant av Feide (eller plug-in) for enkel tilgang
>> til digitalisert litteratur/artikler?
>>
>>
>>
>> I tillegg til det Vidar nemner, må Open Access og Plan S vere
>> «hovudsporet» for å nå målet vi snakkar om.
>>
>>
>>
>> Når det gjeld å bruke lokale bibliotek, altså Vidar sitt siste avsnitt:
>> Kan nokon her gjere detaljert greie for skilnaden mellom kva ein får
>> gjennom Feide og kva ein får som vanleg brukar av eit folkebibliotek?
>>
>>
>>
>> Og: Er dét ein får tilgang til i eit folkebibliotek identisk med dette
>> (då er det mindre enn Feide):
>>
>> https://www.nb.no/ressurser/e-ressurser/
>>
>> Eg har altså ikkje klart å finne ei oversikt over kva eit folkebibliotek
>> maksimalt kan få tilgang til. Ei slik oversikt bør NB lage, om ho ikkje
>> finst.
>>
>>
>>
>> Vidar nemner problema for yrkesfolk, men her er frilansarar (som
>> underteikna, gjennom tjue år) endå dårlegare stilte, utan arbeidsgjevar til
>> å betale noko som helst. Og rundt i kommunane finst det også tusenvis av
>> kunnskapssøkjarar og -produsentar som treng tilgang.
>>
>>
>>
>> Kombinasjonen «Feide-tilgang» og meirope bibliotek store delar av dagen
>> kan vere med på å sikre det biblioteknettverket vi har igjen. Apropos
>> forslag i førre veke om ein nærbibliotekreform
>>
>>
>> https://bibliotekettarsaka.com/2020/09/21/koyr-debatt-no-tid-for-naerbibliotekreform/
>>
>>
>> Helsing
>>
>> Anders Ericson
>> +4797775170
>>
>> https://bibliotekettarsaka.com
>>
>>
>>
>>
>>
>> man. 28. sep. 2020 kl. 16:10 skrev Tore Ferner <torfer at pvv.org>:
>>
>> Hei,
>>
>> Særordningen med tilgang til norske tidsskrifter for alle under Korona
>> er nå over:
>> https://www.nb.no/utvidet-tilgang/
>>
>> Tilgang til digitalisert litteratur, både norsk og internasjonal, hos
>> UNIT eller Nasjonalbiblioteket via Feide gjør livet enkelt, gitt at man
>> er knyttet til rett type institusjon.
>>
>> Er man ikke tilknytte rett type institusjon, blir det straks mye mer
>> pes, særlig for tidsskriftartikler siden man da må forholde seg til et
>> villniss av publikasjoner og elendige betalingsløsninger.
>> Noen som vet om en kommersiell portal som gir noe av de samme praktiske
>> forenklingene som Feide?
>>
>> Feide:
>> https://www.feide.no/
>>
>> Jeg ser for meg noen viktige aktører som kunne trenge enklere tilgang
>> til ((c)-beskyttet) forskning/litteratur:
>>
>> - sivile organisasjoner
>> - skriveprosjekter ikke tilknyttet (utdannings)institusjoner
>> - amatører
>>
>>   - - -
>>
>> Sånn apropos, en slags norsk, kunnskapspolitisk idé:
>>
>> Jeg tenker også at når litteratur er digitalisert så gir det mindre
>> mening å ekskludere grupper og individer, som ikke er tilknyttet
>> utdannings- eller forskningsinstitusjoner, fra de klassiske
>> UNIT-tjenestene: Den samme infrastruktur som gir studenter og forskere
>> eksklusiv tilgang til litteratur kunne allmenngjøres for alle, mot
>> individuell betaling, fx abonnementsordninger, men "administrert
>> kollektivt" (en slags semi-kommersiell utvidelse av bibliotekstanken).
>> Det kunne rent teknisk løses med en kommersiell tjenesteleverandør mot
>> Feide, og så kunne de filtrere bort alt digitalisert materiale som er
>> sensitivt (fx pga personvern).
>> Tjenesteleverandøren kunne være et AS som kjøres av et selskap med
>> spesiell konsesjon fra staten. Sett fra Feide sitt ståsted behøver ikke
>> det innebære noe merarbeid så lenge alle penge- og
>> administrasjonsbekymmer håndteres innen AS'et, og dette kan finansiere
>> eventuelle merutgifter for UNITs abonnementer.
>> Eller hvis ikke et AS, Nasjonalbiblioteket kunne kanskje kjøre en
>> Feide-plug-in for betalende individer??
>>
>> Bare et idémyldringsinnfall.
>>
>> Nå kan kanskje denne semi-kommersielle ideen virke uforenlig med
>> bibliotekstanken, men den tekniske og betalingsmessige forenklingen
>> ville jo være enorm, noe som kan ses på som en økonomisk "utjevning" av
>> organisatorisk art. Virker noe anakronistisk at akademikere og studenter
>> skal ha enerett på slike forenklinger. (Selv om man låner bøker gratis
>> på biblioteket er jo ikke buss- eller bilturen dit gratis ...)
>>
>> Dessverre bruker Feide Google-tjenester, så sånn sett er en
>> generalisering av Feide en dårlig idé, men likevel...
>>
>> Mvh
>> Tore Ferner
>> --
>> Biblioteknorge mailing list
>> biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no
>> http://mailman.kunnskapsallmenning.no/mailman/listinfo/biblioteknorge
>>
>>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20200929/e910dea8/attachment-0001.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.jpg
Type: image/jpeg
Size: 3500 bytes
Desc: not available
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20200929/e910dea8/attachment-0001.jpg>


More information about the Biblioteknorge mailing list