Re: 40 år siden eller er det 50?

Anders Ericson frilanders at gmail.com
Tue Sep 22 23:46:46 CEST 2020


Kor mange tusen (?) var med på kursa dine, Even?! Blant anna på loftet hos
Riksbibliotektjenesten i Bygdøy allé!

Hilsen
Anders Ericson
+4797775170
https://bibliotekettarsaka.com


tir. 22. sep. 2020 kl. 23:30 skrev Even Hartmann Flood <even.flood at gmail.com
>:

> Litt mer mimring. Kursene jeg holdt om internett som leverandør for
> informasjon startet for alvor i 1995. På den tiden var det telnet og
> Gopher som var de viktigst redskapene. WWW kom kort tid etter. Det var
> meget lite om planer og utvikling i kursene mine. Målgruppen var brukere
> som skulle ha informasjon der og da (og helst i forgårs), de var overhodet
> ikke interessert i de masse flotte tingene som var i kjømda. (Jeg forsøkte
> lenge å fortelle folk at internett og WWW var to forskjellige ting, men
> etterhvert var det ingen som hørte på meg...)
>
> Even
>
> On Tue, 22 Sep 2020 at 18:31, Frode Bakken via Biblioteknorge <
> biblioteknorge at mailman.kunnskapsallmenning.no> wrote:
>
>>
>> EDB
>>
>> Første gang jeg ble virkelig klar over at noe var på gang var på
>> bibliotekskolens studietur til London mai 1971
>>
>> Rugaas var med og hadde ordnet med besøk på British Library og vi fikk
>> høre om prosjektsamarbeidet mellom British Library og Library of Congress
>> om MARC-formatet - hvordan organisere katalogdata slik at dette kan
>> innlemmes i en EDB-maskinleslig ramme
>>
>> Vi fikk lov til å stikke hodet inn i et lite rom hvor datamaskinen (som
>> var koblet opp til Library of Congress) stod.
>>
>> Siden har veldig mye skjedd
>>
>> En av de fremragende folkene som har dokumentert starten på EDB i norsk
>> bibliotekverden er Knut Hegna
>>
>> Han har dokumentert grundig de første grepene
>>
>> Hans beretning finnes her fra side 121:
>>
>> https://www.ub.uio.no/om/forskning-publikasjoner/skrifter-ub/hefte06.pdf
>>
>> Legger dessuten ved informasjonsskriv fra overbibliotekar John Brandrud
>> fra 13. juli 1981
>>
>> Det startet i sentrum - UB Oslo som da var nasjonalbibliotek
>>
>> Seinere spredde dette seg til forskningsbibliotekene
>>
>> Deretter kom folkebibliotekene med
>>
>> En eventyrlig reise
>>
>> Frode Bakken
>> --
>> Biblioteknorge mailing list
>> biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no
>> http://mailman.kunnskapsallmenning.no/mailman/listinfo/biblioteknorge
>>
>
>
> --
> Even Hartmann Flood, Senior Academic Librarian, retired
> Håkon Magnussons gate 1 B
> NO 7041 Trondheim
> Norway
> Phone:+47 95 11 58 14
> even.flood at gmail.com
> "Come, and take choice of all my library, and so beguile thy sorrow."
>                 (Shakespeare)
> --
> Biblioteknorge mailing list
> biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no
> http://mailman.kunnskapsallmenning.no/mailman/listinfo/biblioteknorge
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20200922/9c80b082/attachment.htm>


More information about the Biblioteknorge mailing list