Kurs i screeningverktøyet Rayyan

Marte Ødegaard marte.odegaard at ub.uio.no
Wed Sep 23 09:18:48 CEST 2020


Bibliotekarer involvert i systematiske oversikter i Norge (BISON) arrangerer kurs i Rayyan på Zoom 21. oktober kl. 1230-1430.Rayyan, https://rayyan.qcri.org/, er et gratis nettbasert verktøy for å screene referanser til for eksempel systematiske oversikter.I dette kurset får du en oversikt over de viktigste funksjonene i Rayyan. Kurset består av en blanding av presentasjon og praktiske øvelser og krever aktiv deltagelse.Målgruppen er bibliotekarer som er involvert i eller interessert i å lage systematiske oversikter og andre kunnskapsoppsummeringer. Videresend gjerne informasjonen til andre bibliotekarer som kan være interessert i dette.Påmelding her: https://uio.pameldingssystem.no/rayyan-for-bison-1

Det er 20 plasser.

Hilsen Marte ØdegaardSpesialbibliotekar

UiO : Bibliotek for medisin og realfag

Seksjon for litteratursøk og kunnskapsbasert praksis

Rikshospitalet


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20200923/4a1c0978/attachment.htm>


More information about the Biblioteknorge mailing list