Re: 40 år siden eller er det 50?

Even Hartmann Flood even.flood at gmail.com
Tue Sep 22 23:29:44 CEST 2020


Litt mer mimring. Kursene jeg holdt om internett som leverandør for
informasjon startet for alvor i 1995. På den tiden var det telnet og
Gopher som var de viktigst redskapene. WWW kom kort tid etter. Det var
meget lite om planer og utvikling i kursene mine. Målgruppen var brukere
som skulle ha informasjon der og da (og helst i forgårs), de var overhodet
ikke interessert i de masse flotte tingene som var i kjømda. (Jeg forsøkte
lenge å fortelle folk at internett og WWW var to forskjellige ting, men
etterhvert var det ingen som hørte på meg...)

Even

On Tue, 22 Sep 2020 at 18:31, Frode Bakken via Biblioteknorge <
biblioteknorge at mailman.kunnskapsallmenning.no> wrote:

>
> EDB
>
> Første gang jeg ble virkelig klar over at noe var på gang var på
> bibliotekskolens studietur til London mai 1971
>
> Rugaas var med og hadde ordnet med besøk på British Library og vi fikk
> høre om prosjektsamarbeidet mellom British Library og Library of Congress
> om MARC-formatet - hvordan organisere katalogdata slik at dette kan
> innlemmes i en EDB-maskinleslig ramme
>
> Vi fikk lov til å stikke hodet inn i et lite rom hvor datamaskinen (som
> var koblet opp til Library of Congress) stod.
>
> Siden har veldig mye skjedd
>
> En av de fremragende folkene som har dokumentert starten på EDB i norsk
> bibliotekverden er Knut Hegna
>
> Han har dokumentert grundig de første grepene
>
> Hans beretning finnes her fra side 121:
>
> https://www.ub.uio.no/om/forskning-publikasjoner/skrifter-ub/hefte06.pdf
>
> Legger dessuten ved informasjonsskriv fra overbibliotekar John Brandrud
> fra 13. juli 1981
>
> Det startet i sentrum - UB Oslo som da var nasjonalbibliotek
>
> Seinere spredde dette seg til forskningsbibliotekene
>
> Deretter kom folkebibliotekene med
>
> En eventyrlig reise
>
> Frode Bakken
> --
> Biblioteknorge mailing list
> biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no
> http://mailman.kunnskapsallmenning.no/mailman/listinfo/biblioteknorge
>


-- 
Even Hartmann Flood, Senior Academic Librarian, retired
Håkon Magnussons gate 1 B
NO 7041 Trondheim
Norway
Phone:+47 95 11 58 14
even.flood at gmail.com
"Come, and take choice of all my library, and so beguile thy sorrow."
                (Shakespeare)
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20200922/cce33fd8/attachment.htm>


More information about the Biblioteknorge mailing list