Re: 40 år siden eller er det 50?

Thomas Gramstad thomas at kunnskapsallmenning.no
Tue Sep 22 18:44:48 CEST 2020


Spennende bibliotek- og datahistorie!

Det finnes forøvrig også et eget datahistorisk forum:
https://mailman.efn.no/cgi-bin/mailman/listinfo/datahistorie

De vil sikkert gjerne også høre om/få kopi av dette, så send
gjerne til dem også (på datahistorie at mailman.efn.no ).

-- 
Thomas Gramstad
thomas at kunnskapsallmenning.no
"People of the future will know only that which we preserve.[...]
[I]t should be noted that allowing the records of the past to
disappear is a kind of censorship. Libraries are the collective
archive of human achievement and the knowledge of the ages."
        -- Walt Crawford & Michael Gorman:
     Future Libraries: Dreams, Madness & Reality, p. 11


On Tue, 22 Sep 2020, Frode Bakken via Biblioteknorge wrote:

> EDB
>
> Første gang jeg ble virkelig klar over at noe var på gang var på bibliotekskolens studietur til London mai 1971
>
> Rugaas var med og hadde ordnet med besøk på British Library og vi fikk høre om prosjektsamarbeidet mellom British Library og Library of Congress om MARC-formatet - hvordan organisere katalogdata slik at dette kan innlemmes i en EDB-maskinleslig ramme
>
> Vi fikk lov til å stikke hodet inn i et lite rom hvor datamaskinen (som var koblet opp til Library of Congress) stod.
>
> Siden har veldig mye skjedd
>
> En av de fremragende folkene som har dokumentert starten på EDB i norsk bibliotekverden er Knut Hegna
>
> Han har dokumentert grundig de første grepene
>
> Hans beretning finnes her fra side 121:
>
> https://www.ub.uio.no/om/forskning-publikasjoner/skrifter-ub/hefte06.pdf
>
> Legger dessuten ved informasjonsskriv fra overbibliotekar John Brandrud fra 13. juli 1981
>
> Det startet i sentrum - UB Oslo som da var nasjonalbibliotek
>
> Seinere spredde dette seg til forskningsbibliotekene
>
> Deretter kom folkebibliotekene med
>
> En eventyrlig reise
>
> Frode BakkenMore information about the Biblioteknorge mailing list