40 år siden eller er det 50?

Frode Bakken Frode.Bakken at usn.no
Tue Sep 22 18:06:30 CEST 2020


EDB

Første gang jeg ble virkelig klar over at noe var på gang var på bibliotekskolens studietur til London mai 1971

Rugaas var med og hadde ordnet med besøk på British Library og vi fikk høre om prosjektsamarbeidet mellom British Library og Library of Congress om MARC-formatet - hvordan organisere katalogdata slik at dette kan innlemmes i en EDB-maskinleslig ramme

Vi fikk lov til å stikke hodet inn i et lite rom hvor datamaskinen (som var koblet opp til Library of  Congress)  stod.

Siden har veldig mye skjedd

En av de fremragende folkene som har dokumentert starten på EDB  i norsk bibliotekverden er Knut Hegna

Han har dokumentert grundig de første grepene

Hans beretning finnes her fra side 121:

https://www.ub.uio.no/om/forskning-publikasjoner/skrifter-ub/hefte06.pdf

Legger dessuten ved informasjonsskriv fra overbibliotekar John Brandrud fra 13. juli 1981

Det startet i sentrum - UB Oslo som da var nasjonalbibliotek

Seinere spredde dette seg til forskningsbibliotekene

Deretter kom folkebibliotekene med

En eventyrlig reise

Frode Bakken
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: img344.jpg
Type: image/jpeg
Size: 863099 bytes
Desc: img344.jpg
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20200922/95fe379c/attachment-0002.jpg>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: img345.jpg
Type: image/jpeg
Size: 1078650 bytes
Desc: img345.jpg
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20200922/95fe379c/attachment-0003.jpg>


More information about the Biblioteknorge mailing list