Re: 40 år siden eller er det 50?

Anders Ericson frilanders at gmail.com
Tue Sep 22 20:55:49 CEST 2020


Det finst faktisk også ein start på ein historikk om den norske
bibliotek-IT-historia, men han er så uferdig at vi som var med på han, for
nokre år sidan, må diskutere om tida er inne til å ta han fram i lyset
igjen (hallo, med-historikarar, er de der ute)? Med eit håp om at fleire no
kan bidra?
Dette eksisterer i dag som ei tidslinje/kronologi i eit rekneark, altså
svært enkelt og ikkje eigna til publisering. Vi kom aldri så langt at vi
fekk sett på annan - gratis - tidslinje-programvare. Nokon som har peil på
dét? Eventuell proff programvare, om vi kunne få nokon til å sponse? Det
ideelle programmet bør gjere det relativt enkelt å melde på nye punkt
og/eller tilleggs-info til eksisterande punkt. Men helst overlate til ein
redaksjon å leggje inn (eg har vore med på wikiar der opprydding etter
entusiastar blei ei diger oppgåve).

Hilsen
Anders Ericson
+4797775170
https://bibliotekettarsaka.com


tir. 22. sep. 2020 kl. 18:44 skrev Thomas Gramstad <
thomas at kunnskapsallmenning.no>:

> Spennende bibliotek- og datahistorie!
>
> Det finnes forøvrig også et eget datahistorisk forum:
> https://mailman.efn.no/cgi-bin/mailman/listinfo/datahistorie
>
> De vil sikkert gjerne også høre om/få kopi av dette, så send
> gjerne til dem også (på datahistorie at mailman.efn.no ).
>
> --
> Thomas Gramstad
> thomas at kunnskapsallmenning.no
> "People of the future will know only that which we preserve.[...]
> [I]t should be noted that allowing the records of the past to
> disappear is a kind of censorship. Libraries are the collective
> archive of human achievement and the knowledge of the ages."
>        -- Walt Crawford & Michael Gorman:
>     Future Libraries: Dreams, Madness & Reality, p. 11
>
>
> On Tue, 22 Sep 2020, Frode Bakken via Biblioteknorge wrote:
>
> > EDB
> >
> > Første gang jeg ble virkelig klar over at noe var på gang var på
> bibliotekskolens studietur til London mai 1971
> >
> > Rugaas var med og hadde ordnet med besøk på British Library og vi fikk
> høre om prosjektsamarbeidet mellom British Library og Library of Congress
> om MARC-formatet - hvordan organisere katalogdata slik at dette kan
> innlemmes i en EDB-maskinleslig ramme
> >
> > Vi fikk lov til å stikke hodet inn i et lite rom hvor datamaskinen (som
> var koblet opp til Library of Congress) stod.
> >
> > Siden har veldig mye skjedd
> >
> > En av de fremragende folkene som har dokumentert starten på EDB i norsk
> bibliotekverden er Knut Hegna
> >
> > Han har dokumentert grundig de første grepene
> >
> > Hans beretning finnes her fra side 121:
> >
> > https://www.ub.uio.no/om/forskning-publikasjoner/skrifter-ub/hefte06.pdf
> >
> > Legger dessuten ved informasjonsskriv fra overbibliotekar John Brandrud
> fra 13. juli 1981
> >
> > Det startet i sentrum - UB Oslo som da var nasjonalbibliotek
> >
> > Seinere spredde dette seg til forskningsbibliotekene
> >
> > Deretter kom folkebibliotekene med
> >
> > En eventyrlig reise
> >
> > Frode Bakken
>
> --
> Biblioteknorge mailing list
> biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no
> http://mailman.kunnskapsallmenning.no/mailman/listinfo/biblioteknorge
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20200922/33b48940/attachment.htm>


More information about the Biblioteknorge mailing list