Født sånn eller blitt sånn?

Helge Høivik helge at oslomet.no
Mon Sep 21 17:05:29 CEST 2020


Svar til Erling Bergan som spør

  *   Har bibliotekdrift endret seg og personalsammensetninga kommet etter? Eller er det «omvendt», at bibliotekarbeid og bibliotekideen endrer seg av at personalet endrer seg?

 Jeg vet ikke for hele biblioteksektoren og det er vel et samspill? Denne ørlille "undersøkelsen" blant universitetsbibliotekarene gir en pekepinn. Den besto i å ta alle nettpresentasjonssidene fra et utvalg ansatte i UK-bibliotekene og fore det til et ordsky-program. Resultatet er gjengitt her:


https://res.cloudinary.com/zhentech/image/upload/v1580648226/NUDGE/ordsky_biblioteklaerer_publisist.jpg
[https://res.cloudinary.com/zhentech/image/upload/v1580648226/NUDGE/ordsky_biblioteklaerer_publisist.jpg]
"Undervise" står sentralt.

Nå er jo kanskje ikke det så rart, siden utvalget var påmeldte deltakere til et seminar som nettopp handlet om bibliotekar som lærer. Ikke tilfeldig utvalg der i gården, altså.

Men metodikken kan kanskje ha interesse? Kanskje en semesteroppgave for en student på bibliotekarutdanning? Samle omtaler ganske bredt og lag ordsky av det bibliotekene og bibliotekarene sier om sin egen virksomhet.

Helge Høivik


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20200921/dd2d33ec/attachment-0001.htm>


More information about the Biblioteknorge mailing list