Re: Bibliotekarene taper ytterligere terreng på Deichman

Anders Ericson frilanders at gmail.com
Mon Sep 21 16:59:18 CEST 2020


Ganske store endringar på få år. Gjennom forbundet har du vel også tilgang
til tal for land «vi vanlegvis samanliknar oss med»?
Men om skilnadene er store mellom landa, kan det kanskje ha med
utdanningane å gjere? Spissformulert: Bommar OsloMet på kompetansebehovet
hos bibliotekarar?

Hilsen
Anders Ericson
+4797775170
https://bibliotekettarsaka.com


man. 21. sep. 2020 kl. 14:24 skrev Erling Bergan <erling.bergan at bibforb.no>:

> Folkebibliotekstatistikken for 2019 ble offentliggjort torsdag i forrige
> uke. Den viser interessante trender i sammensetning av personalet. Vi har
> sett det i flere år, og vi ser mer av det nå: Personalet med annen høyere
> utdanning enn bibliotekarutdanning er på frammarsj. Og mest tydelig er
> dette i Oslo.
>
>
>
> Statistikken viser at 53,0 % av alle årsverk i folkebibliotekene i 2019
> ble utført av fagutdannede bibliotekarer, mens 25,0 % ble utført av
> personale med annen høyere utdanning. For bibliotekarårsverkene er dette
> 1,5 % lavere andel enn året før. Årsverkene for de med annen høyere
> utdanning utgjør 1,4 % høyere andel enn året før.
>
>
>
> I Oslos folkebibliotek Deichman ble kun 35,0 % av årsverkene utført av
> fagutdannede bibliotekarer, mens hele 47,7 % av årsverkene ble utført av
> personale med annen høyere utdanning. For Oslo er dette hele 7,3 % lavere
> andel bibliotekarårsverk enn året før, og hele 6,6 % høyere andel årsverk
> for de med annen høyere utdanning. I Oslo har endringene vært dramatiske de
> siste fem årene. I 2014 utgjorde bibliotekarårsverkene 61,4 %, mens de nå
> altså er nede i 31,7 %. I 2014 utgjorde årsverkene for de med annen høyere
> utdanning 21,7 %, mens de nå altså er oppe i 47,7 %.
>
>
>
> Den samlede personalmengden i folkebibliotekene i Norge har steget fra
> 2018 til 2019, både når man regner antall personer og antall årsverk. Dette
> gjelder også for Deichman.
>
>
>
> I antall personer var det i fjor 40 færre bibliotekarer ansatt på Deichman
> enn det var i 2014. Til gjengjeld var det 71 flere personer ansatt med
> annen høyere utdanning i fjor enn fem år tidligere.
>
>
>
> Hva gjør dette med bibliotekarers oppfatning av egen profesjon? Hvordan
> fordeles arbeidsoppgaver mellom kollegaer med ulik utdanning på
> bibliotekene, og hva gjør det med faglige samtaler på jobben? Har
> bibliotekdrift endret seg og personalsammensetninga kommet etter? Eller er
> det «omvendt», at bibliotekarbeid og bibliotekideen endrer seg av at
> personalet endrer seg?
>
>
>
>
>
> Vennlig hilsen
>
> Erling Bergan
>
> ____________________________________
> Spesialrådgiver
> Bibliotekarforbundet
> Epost: erling.bergan at bibforb.no
> Mobil: 91 31 80 01
> ____________________________________
>
>
> --
> Biblioteknorge mailing list
> biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no
> http://mailman.kunnskapsallmenning.no/mailman/listinfo/biblioteknorge
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20200921/adca2a47/attachment.htm>


More information about the Biblioteknorge mailing list