Ledige stillinger på Fredrikstad bibliotek

Utne Astrid Hanne haut at fredrikstad.kommune.no
Tue Dec 14 15:50:55 CET 2021


Fredrikstad bibliotek har to ledige faste stillinger. Velkommen som søker!
Vil du jobbe hos oss? | Fredrikstad bibliotek<https://www.fredrikstadbibliotek.no/nyheder/nyheter/vil-du-jobbe-hos-oss?fbclid=IwAR1ausU1uX9PqEtlE9UHCExvSbL2JHSaEZLzpUh2lb1hXrzLo4c6-4YGL8Q>

Vennlig hilsen
Hanne Utne
________________________________
Kst. biblioteksjef
Kulturetaten - Biblioteket
Fredrikstad kommune
Mob: +4741604539
Tel: +4769383406
E-post: haut at fredrikstad.kommune.no<mailto:%20haut at fredrikstad.kommune.no>

[Kommune]<www.fredrikstad.kommune.no>[Facebook]<www.facebook.com/Fredrikstad.kommune>[Twitter]<www.fredrikstad.kommune.no/tsr>[Twitter]<www.twitter.com/fredrikstadkomm>

Vi gjør oppmerksom på at dette ikke er en privat e-postadresse. Både inngående og utgående e-post blir vurdert for ev. offentlig journalføring i kommunens sak-arkivsystem.

Denne e-posten (inkludert vedlegg) er kun beregnet for mottakerne. Hvis du har mottatt denne e-posten ved en feil, vennligst gi oss beskjed omgående via e-post eller telefon og slett denne meldingen fra systemet.

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20211214/e3b24166/attachment-0001.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.png
Type: image/png
Size: 4325 bytes
Desc: image001.png
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20211214/e3b24166/attachment-0004.png>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image002.png
Type: image/png
Size: 2456 bytes
Desc: image002.png
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20211214/e3b24166/attachment-0005.png>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image003.png
Type: image/png
Size: 3417 bytes
Desc: image003.png
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20211214/e3b24166/attachment-0006.png>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image004.png
Type: image/png
Size: 2924 bytes
Desc: image004.png
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20211214/e3b24166/attachment-0007.png>


More information about the Biblioteknorge mailing list