VS: ledig biblbioteksjefstilling

Morten Olsen Haugen morha at trondelagfylke.no
Wed Dec 15 10:29:14 CET 2021


Vi anbefaler dere å sjekke ut denne ledige stillingen i Frosta.

Frosta er en idyllisk fjord-, hytte- og jordbrukskommune 1 time nord for Trondheim. 2600 innbyggere.

Biblioteket er nå et godt brukt kombinasjonsbibliotek midt i kommunens eneste skole. Det er også lagt fram en plan om å flytte biblioteket til et nytt kommunehus.


Med vennlig hilsen
Morten Olsen Haugen

[cid:image002.png at 01D7F19E.9AB551E0]

Morten Olsen Haugen
Seniorrådgiver
Seksjon fylkesbiblioteket
Skype: morha at trondelagfylke.no<sip:morha at trondelagfylke.no>
74 17 53 45 / 415 17 633
74 17 40 00 (sentralbord)
www.trondelagfylke.no

Fra: Haug Turid Ulvik <Turid.Haug at Frosta.Kommune.no>


Hei
Del gjerne denne utlysningen – ledig biblioteksjefstilling på Frosta 😊

https://201803.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4459508117?language=nb&link_source_id=0<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2F201803.webcruiter.no%2FMain%2FRecruit%2FPublic%2F4459508117%3Flanguage%3Dnb%26link_source_id%3D0&data=04%7C01%7Cmorha%40trondelagfylke.no%7C6f6ce9af07c44c58add108d9bfa5c4d2%7Cb6334d0113b94531a3a6532e479d9a1a%7C0%7C0%7C637751540959217220%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=KunBL9L5fRJCvYkmdEQktxbZyg9l5asoghaaC5aIyb4%3D&reserved=0>


Ønsker dere God jul og Godt nytt år med håp om at koronaen slipper taket etter hvert 😊


Mvh
Turid U Haug
Bibliotekleder
Epost: turhau at frosta.kommune.no<mailto:turhau at frosta.kommune.no>
Mob: +4799016142   +4797101369
[signature_750601552]-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20211215/3a896d43/attachment-0001.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image002.png
Type: image/png
Size: 20018 bytes
Desc: image002.png
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20211215/3a896d43/attachment-0001.png>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image003.jpg
Type: image/jpeg
Size: 7271 bytes
Desc: image003.jpg
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20211215/3a896d43/attachment-0001.jpg>


More information about the Biblioteknorge mailing list