Oppdatert informasjon: BISON-seminar for nybegynnere i (systematiske?) litteratursøk

Malene Wøhlk Gundersen mwgu at oslomet.no
Tue Oct 12 15:45:30 CEST 2021


Kjære kollega!

Husker du tidligere utsendte omtale av det kommende seminaret innen litteratursøk? Se under for oppfriskning.

Nå er lenke til Zoom lagt ut i BISON-gruppen på www.bibliotekutvikling.no<https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bibliotekutvikling.no%2F&data=04%7C01%7Cmwgu%40oslomet.no%7C75a771ab4df94b43b5fb08d9793f5a1d%7Cfec81f12628645508911f446fcdafa1f%7C0%7C1%7C637674135682623075%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=yIapwSz1J%2F21ZbHnflVaJMYauRy7r3Pz3xrTtB4obCs%3D&reserved=0>. I tillegg finner du samme sted en kalenderinnførsel/møteinnkalling som du kan lagre og åpne for å få lagt seminaret direkte inn i din Outlook-kalender. Da har du info, Zoom-lenke og program samlet et lurt sted. Men merk deg at kalenderinnførselen/møteinnkallingen ikke vil bli oppdatert dersom noe skulle endre seg. Eventuell oppdatert informasjon finner du i BISON-gruppen på bibliotekutvikling.no.

Vi håper på stor interesse for dette åpne seminaret og har derfor tatt sjansen på ikke å ha påmelding. Det er altså bare å finne frem Zoom-lenken når dagen kommer, så er du klar! Vi har valgt å dele Zoom-lenken i BISON-gruppen på bibliotekutvikling.no for å minimere sjansen for at den kommer på avveie, lenken er nemlig ikke personlig og samme lenke vil bli brukt begge dager.

Vi håper vi sees om et par uker til to fine, faglige seminarhalvdager.

Beste hilsen,
Arrangørene på vegne av BISON v/Kjersti Dahlskås Urnes (Politihøgskolen) og Malene Wøhlk Gundersen (OsloMet)

From: Biblioteknorge <biblioteknorge-bounces at mailman.kunnskapsallmenning.no> On Behalf Of Malene Wøhlk Gundersen via Biblioteknorge
Sent: Thursday, September 16, 2021 3:54 PM
To: biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no
Subject: BISON-seminar for nybegynnere i (systematiske?) litteratursøk

Kjære kolleger!

Er du ny i litteratursøkingens intrikate verden? Skal du gjøre et systematisk litteratursøk? Lurer du på hva et systematisk litteratursøk egentlig er? Da har du flaks! Det blir nemlig seminar straks i regi av BISON-nettverket! Mer informasjon under og programmet finner du vedlagt.

Når:            26. og 27. oktober, kl. 09.00-12.00, begge dager.

Hvor:          Zoom, seminaret er både åpent, gratis og nyttig.

Målgruppe:    Seminaret er spesielt rettet mot bibliotekarer og andre interesserte som har liten erfaring med litteratursøk fra før. Men ønsker du en grunnleggende oppfriskning i litteratursøk, eller synes du det er gøy å snakke om og dele erfaringer fra litteratursøk vil du også kunne få utbytte av seminaret.

Beskrivelse:   Seks dyktige kursholdere fra flere forskjellige fagområder vil i dette seminaret komme innom hva et litteratursøk er, hvordan du forbereder deg til et litteratursøk, hvordan du velger ut databaser, hva forskjellen er på emneord og tekstord, hva boolske operatorer og nærhetsoperatorer er, og hvordan du dokumenterer litteratursøket. Så hvis du vil vite mer om sentrale elementer i det å gjennomføre et litteratursøk, få gode tips og triks, ha mulighet for å stille spørsmål og dele erfaringer med de andre deltakerne, er dette seminaret noe for deg. Seminaret vil bestå av korte foredrag, øvelser og plenumsdiskusjoner.

Tilgang:        BISON (Bibliotekarer Involvert i Systematiske Oversikter i Norge) er et nettverk/en delingsressurs for bibliotekarer eller andre som er interessert i litteratursøking, systematiske oversikter, kunnskapsoppsummeringer, referansehåndtering og mye annet - uavhengig av fag eller erfaring.
På Nasjonalbibliotek-nettstedet www.bibliotekutvikling.no<https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bibliotekutvikling.no%2F&data=04%7C01%7Cmwgu%40oslomet.no%7C75a771ab4df94b43b5fb08d9793f5a1d%7Cfec81f12628645508911f446fcdafa1f%7C0%7C1%7C637674135682623075%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=yIapwSz1J%2F21ZbHnflVaJMYauRy7r3Pz3xrTtB4obCs%3D&reserved=0> finner du BISON-gruppen under Forum. Er du ikke allerede medlem, passer det fint å melde seg inn nå. Her vil nemlig oppdateringer om kurset fortløpende bli publisert, og når tiden nærmer seg finner du også lenke til seminaret i BISON-gruppen. I tillegg finner du mye annet interessant også!

Spre gjerne informasjonen vidt og bredt, send videre og del.

Håper vi sees i slutten av oktober!Med vennlig hilsen,
Malene Wøhlk Gundersen
Universitetsbibliotekar
OsloMet - storbyuniversitetet
OsloMet - stuorragávpotuniversitehta
(tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus)
Universitetsbiblioteket
Tlf: +47 67 23 55 75 / 994 78 309
www.oslomet.no/ub<https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.oslomet.no%2Fub&data=04%7C01%7Cmwgu%40oslomet.no%7C75a771ab4df94b43b5fb08d9793f5a1d%7Cfec81f12628645508911f446fcdafa1f%7C0%7C1%7C637674135682623075%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=cV6RLfAHuWN2lck9Uc%2BfzVM6Rp2CF0%2BKFSU4YCjgwGw%3D&reserved=0>
Følg oss på Facebook<https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Foslomet.ub&data=04%7C01%7Cmwgu%40oslomet.no%7C75a771ab4df94b43b5fb08d9793f5a1d%7Cfec81f12628645508911f446fcdafa1f%7C0%7C1%7C637674135682633032%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=sXdcOVirkxF1G%2FsWEpjIcVgJh%2FMCJZQa8Yb7Y5zNq1o%3D&reserved=0>, Twitter<https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Foslomet_ub&data=04%7C01%7Cmwgu%40oslomet.no%7C75a771ab4df94b43b5fb08d9793f5a1d%7Cfec81f12628645508911f446fcdafa1f%7C0%7C1%7C637674135682633032%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=KnGXcMVCrR9JZ5Xftgzd6gt14E38jRDSY954kWHhBl8%3D&reserved=0> og Instagram<https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Foslometbib%2F&data=04%7C01%7Cmwgu%40oslomet.no%7C75a771ab4df94b43b5fb08d9793f5a1d%7Cfec81f12628645508911f446fcdafa1f%7C0%7C1%7C637674135682633032%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=XLNAJmgua9uxYmgudk4o37RXaljwI%2FbK8mTbkoBfig0%3D&reserved=0>
[Image]
Meld deg på vårt nyhetsbrev: www.oslomet.no/nyhetsbrev<https://www.oslomet.no/nyhetsbrev>

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20211012/0673b9ad/attachment-0001.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image003.png
Type: image/png
Size: 4718 bytes
Desc: image003.png
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20211012/0673b9ad/attachment-0001.png>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: BISON_litteraturs?k_seminar.pdf
Type: application/pdf
Size: 129600 bytes
Desc: BISON_litteraturs?k_seminar.pdf
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20211012/0673b9ad/attachment-0001.pdf>
-------------- next part --------------
An embedded and charset-unspecified text was scrubbed...
Name: ATT00001.txt
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20211012/0673b9ad/attachment-0001.txt>


More information about the Biblioteknorge mailing list