SV: Noen med erfaringer med å kjøpe/få produsert og plassere ut minibibliotek?

Elin Fjellheim Elin.Fjellheim at sandefjord.kommune.no
Tue Oct 12 15:56:45 CEST 2021


Gode poeng i det du linker til der, interessant lesning! Det kan nok ikke erstatte et vanlig bibliotek, nei. Det behovet for et bemannet bibliotek, veiledning og de andre oppgavene et bibliotek skal fylle, kan nok ikke et lite minibibliotek skape.


Med vennlig hilsen

Elin Fjellheim

Bibliotekar ved Andebu bibliotek
E-post: Elin.Fjellheim at sandefjord.kommune.no<mailto:Elin.Fjellheim at sandefjord.kommune.no>
Tlf: 33 43 81 35


[cid:image001.jpg at 01D7BF81.C17118E0]
http://www.sandefjordbibliotekene.no

Fra: Biblioteknorge <biblioteknorge-bounces at mailman.kunnskapsallmenning.no> På vegne av Anders Ericson via Biblioteknorge
Sendt: tirsdag 12. oktober 2021 15:50
Til: biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no
Emne: Re: Noen med erfaringer med å kjøpe/få produsert og plassere ut minibibliotek?

Dette er eventuelt veldig interessant. Viktigast: Kan minibibliotek rekruttere til det eigentlege biblioteket? Eller reduserer det bruken?

I USA, der dette starta, men på privat basis, fekk politikarane i nokre kommunar ideen om å kunne leggje ned dei stasjonære biblioteka. Eg har ikkje følgt med på korleis dét har gått, men det er blitt ein god del artiklar på Bibliotekettarsaka:
https://bibliotekettarsaka.com/category/minibibliotek/

Helsing
Anders Ericson
+4797775170
https://bibliotekettarsaka.com


tir. 12. okt. 2021 kl. 14:37 skrev Elin Fjellheim via Biblioteknorge <biblioteknorge at mailman.kunnskapsallmenning.no<mailto:biblioteknorge at mailman.kunnskapsallmenning.no>>:
Hei!

Jeg lurte på om det er noen som har erfaring med å kjøpe/få produsert minibibliotek og få satt ut i lokalsamfunnet? Jeg er interessert i erfaringer fra de som eventuelt har brukt prosjektpenger til å få gjennomført dette. Hvis noen har mulighet til å svare på noen spørsmål fra meg om dette – så send meg gjerne en mail!

Med vennlig hilsen

Elin Fjellheim

Bibliotekar ved Andebu bibliotek
E-post: Elin.Fjellheim at sandefjord.kommune.no<mailto:Elin.Fjellheim at sandefjord.kommune.no>
Tlf: 33 43 81 35


[cid:image001.jpg at 01D7BF81.C17118E0]
http://www.sandefjord.vestfoldbibliotekene.no<https://smex-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.sandefjord.vestfoldbibliotekene.no&umid=ea80017e-e5b1-4f27-a815-2348f8d4aa84&auth=a2a5b42c09b2415cb7af35565d291add14d46c1a-cde542022ab3d5f99e80d960e449766d3f198e43>


--
Biblioteknorge mailing list
biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no<mailto:biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no>
https://mailman.kunnskapsallmenning.no/mailman/listinfo/biblioteknorge
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20211012/fb1bdc6f/attachment-0001.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.jpg
Type: image/jpeg
Size: 2263 bytes
Desc: image001.jpg
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20211012/fb1bdc6f/attachment-0001.jpg>


More information about the Biblioteknorge mailing list