Om den sterkt underkommuniserte unike norske bibliotektenesta. Og om Lovdatas unnavri

Anders Ericson frilanders at gmail.com
Thu Jul 15 22:50:56 CEST 2021


https://bibliotekettarsaka.com


  - Top Posts & Pages:
   - Sjokk x 2 - når det gjeld «Bokhylla»
   <https://bibliotekettarsaka.com/2021/07/12/sjokk-x-2-nar-det-gjeld-bokhylla/>
   - Lovdata: Privatiserer for å omgå progressiv EU-reform
   <https://bibliotekettarsaka.com/2021/07/08/lovdata-privatiserer-for-a-omga-progressiv-eu-reform/>
   - Gladnytt: ALLE norske rettsavgjerder skal bli FRIE!
   <https://bibliotekettarsaka.com/2019/11/27/gladnytt-alle-norske-rettsavgjerder-skal-bli-frie/>
   - USA under Biden: Nettnøytraliteten is back
   <https://bibliotekettarsaka.com/2021/07/12/usa-under-biden-nettnoytraliteten-is-back/>
   - Nasjonalbibliotekets «egnethet»?
   <https://bibliotekettarsaka.com/2021/07/04/nasjonalbibliotekets-egnethet/>
   - In English <https://bibliotekettarsaka.com/english-version/>
   - Bort med bøtene!
   <https://bibliotekettarsaka.com/2018/12/06/bort-med-botene/>
   - Atekst snart berre for dei rike
   <https://bibliotekettarsaka.com/2020/01/28/atekst-snart-berre-for-dei-rike/>
   - Folkebiblioteket = «annleislandet»? Tankar om NPM
   <https://bibliotekettarsaka.com/2020/02/13/folkebiblioteket-annleislandet-tankar-om-npm/>
   - Thomas Gramstad om den laust funderte nedlegginga av
   Biblioteknorge, og kva legg NB i å «bevare»?
   <https://bibliotekettarsaka.com/2020/08/28/thomas-gramstad-om-den-laust-funderte-nedlegginga-av-biblioteknorge-og-kva-legg-nb-i-a-bevare/>

Helsing
Anders Ericson
+4797775170
https://bibliotekettarsaka.com
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210715/ec3349dd/attachment-0001.htm>


More information about the Biblioteknorge mailing list