Norsk Bibliotekforening på Kulturytring Drammen

Astrid Kristine Andreassen aka at norskbibliotekforening.no
Mon Jun 21 08:48:50 CEST 2021


Kulturytring Drammen; en kunnskaps- og debattarena for kulturpolitikk.

[cid:image003.jpg at 01D7667A.4044E860]

Et spark i sjela – hvordan telles og måles det i statistikken? Hvordan skal kulturinstitusjoner komme bak tallene om besøk og bruk? For hva er egentlig kulturinstitusjonenes betydning for oss borgere? Er kulturpolitikken ødelagt av New Public Management? Sjekk ut vårt arrangement.<https://www.kulturytring.no/arrangement/kulturpolitikken-odelagt-av-new-public-management/>
[cid:image005.jpg at 01D7667A.4044E860]

Bibliotek + bærekraft= sant. FNs bærekraftsmål skal legges til grunn for samfunns- og arealutvikling de kommende årene. Hvordan skal bibliotek bruke sitt bærekraftsarbeid til å vise hvordan kulturinstitusjoner bidrar til å nå mål for klima og bærekraft overfor myndighetene? Meld deg på og bli inspirert. <https://www.kulturytring.no/arrangement/fns-baerekraftsmal-kunst-og-kultur-arbeider-for-framtida/>


Vennlig hilsen
Astrid Kristine Andreassen
Organisasjonskonsulent
Norsk Bibliotekforening
Universitetsgata 14, 0164 Oslo
23 24 34 30 / 48 99 59 23
norskbibliotekforening.no<http://norskbibliotekforening.no/>
[Justert logo NBF 2020]


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210621/55009f56/attachment-0001.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 1D8FB6DEE5BC4528A3FA122E6158A8A8[13110747].jpg
Type: image/jpeg
Size: 5750 bytes
Desc: 1D8FB6DEE5BC4528A3FA122E6158A8A8[13110747].jpg
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210621/55009f56/attachment-0003.jpg>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 5D228CAF6C9C44F1A8422512BFCA71C0.jpg
Type: image/jpeg
Size: 20100 bytes
Desc: 5D228CAF6C9C44F1A8422512BFCA71C0.jpg
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210621/55009f56/attachment-0004.jpg>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: E17294158F6742AEB233481B25629AA7.jpg
Type: image/jpeg
Size: 22245 bytes
Desc: E17294158F6742AEB233481B25629AA7.jpg
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210621/55009f56/attachment-0005.jpg>


More information about the Biblioteknorge mailing list