KORG-dagane 2021 - Opptak og evaluering

Marit Kristine Ådland maritkr at oslomet.no
Mon Jun 21 08:30:31 CEST 2021


Me held på samla trådane etter Kunnskapsorganisasjonsdagane som var i starten av månaden. No har me litt av kvart å dela.

Me vil gjerne ha tilbakemeldingar her: https://nettskjema.no/a/207589
Det er eit lite skjema med seks spørsmål, og anonymt. Om du ikkje var på KORG2021 kan du, om du vil, likevel gå inn på skjemaet og gje innspel til neste års KORG2022.

Opptak av dei fleste innlegga ligg no på YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCgWePZau9HD7vsU0TtOXVeA/videos

Pdf-versjonar av slides frå dei fleste innlegga ligg her:
https://bibin.oslomet.no/korg2021/

Så ønskjer me god sommar og velkomne på KORG2022 når den tid kjem.


Beste helsing
David Massey og Marit Kristine Ådland
Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag
OsloMet


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210621/4ce38dcb/attachment.htm>


More information about the Biblioteknorge mailing list