Tilgang til elektronisk utgave av bok Stat, Nasjon, Klasse

Pål Hermod Bakka Pal.Bakka at uib.no
Wed Jun 2 10:34:27 CEST 2021


Hei,

eg ser at av NBs sider at boka Stat, Nasjon, Klasse no er underlagt dei nye reglane for pliktavlevert elektronisk litteratur. Som det går fram av innførsla frå oria.no har dette ikkje nedfelt seg i katalogen til universitets- og høgskulebiblioteka. Nasjonalbiblioteket har heller ikkje informert brukarane, universitets- og høgskulebiblioteka, om denne endringa.
[cid:image001.png at 01D75799.97C9B330]
Då pensumlistene ved UiB vart sette saman i haust var boka open. Når NB endra tilgangspolitikken går ikkje fram av katalogen. Men fire samstundes brukarar etter søknad stettar ikkje etterspurnaden. Studentane på SAMPOL240 Norsk politikk byrjar eksamen i dag, og det vert litt for knapp tid til å digitalisera materialet.

Mvh
Pål H. Bakka
Førstebibliotekar
Universitetsbiblioteket i Bergen
Bibliotek for samfunnsvitskap, musikk og psykolog.


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210602/0ae30502/attachment-0001.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.png
Type: image/png
Size: 34855 bytes
Desc: image001.png
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210602/0ae30502/attachment-0001.png>


More information about the Biblioteknorge mailing list