VS: Tilgang til elektronisk utgave av bok Stat, Nasjon, Klasse

Thomas Gramstad thomas.gramstad at ub.uio.no
Mon Jun 14 15:51:32 CEST 2021


Hei,

Dette svaret nedenfor fra Svein Arne Tinnesand ble forsøkt sendt
til Biblioteknorge-lista, men ble feiladressert til en intern
bounce-kø i serveren. Herved omadressert til riktig adresse, som
er biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no. (Det skal ikke stå
"-bounces" i adressen man sender postinger til.)
Beklager forsinkelsen.

Mvh,

Thomas Gramstad


     ------

Date: Thu, 3 Jun 2021 14:32:26 +0000 
From: Svein Arne Tinnesand <svein.tinnesand at nb.no> 
To: "biblioteknorge-bounces at mailman.kunnskapsallmenning.no"
     <biblioteknorge-bounces at mailman.kunnskapsallmenning.no> 
Cc: "Maria.Carme.Torras at uib.no" <Maria.Carme.Torras at uib.no> 
Subject: VS: Tilgang til  elektronisk utgave av bok Stat, Nasjon, Klasse

Hei

Viser til spørsmålet under. Avtalen Nasjonalbiblioteket har med Kopinor om å åpne norske
bøker utgitt til og med år 2000 for alle norske IP-adresser inneholder en mulighet for
rettighetshaverne til å trekke enkeltutgivelser. Det er noen tusen titler som er trukket,
noe som er et lite antall sett i forhold til de neste 250 000 utgivelsen som nå er inkludert
i det publikum fritt får tilgang til.

Typiske grunner forlagene har for å trekke er f.eks at den aktuelle tittelen er reutgitt og
i salg i nyere utgave, eller det kan være enkeltforlag som fremdeles sitter på restopplag av
en utgivelse og frykter bortfall av inntekter når boka er tilgjengelig gratis i
strømmeversjon. Bøker som settes på pensum og dermed får nytt kommersielt potensiale er også
typiske trekkanditater.

Trekking skjer ved at forlagene melder fra til Kopinor, Kopinor melder fra til
Nasjonalbiblioteket, og NB endrer deretter status på publikasjonen i våre tilgangssystemer.
Det som deretter skal skje er at Oria automatisk oppdateres med ny status.

Boka ble trukket 1. februar 2021, da beskjeden fra Kopinor kom. Det som ikke har skjedd i
ettertid, er at Oria ha blitt oppdatert med ny tilgangsinformasjon, så det ser der ut som om
boka fremdeles er åpen for alle med norske IP-adresser. Unit er tidligere informert om at
noen av de digitaliserte utgivelsene har feil status, og de har opprydding i dette som en av
oppgavene som skal utføres i tiden framover.

Det er ikke Nasjonalbiblioteket som bestemmer om en bok skal trekkes fra ordningen, det er
heller ikke NB som har ansvaret for at dette endres i Oria.

Vennlig hilsen

Svein Arne Tinnesand
Nasjonalbiblioteket
Telefon 23 27 61 38/48 26 12 17
https://bibliotekutvikling.no/

[cid:image002.jpg at 01D75896.093C89A0]Fra: Biblioteknorge
<biblioteknorge-bounces at mailman.kunnskapsallmenning.no<mailto:biblioteknorge-bounces at mailman
.kunnskapsallmenning.no>> På vegne av Pål Hermod Bakka
Sendt: onsdag 2. juni 2021 10:34
Til: NB.no <nb at nb.no<mailto:nb at nb.no>>
Kopi: biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no<mailto:biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no>;
Maria-Carme Torras-Calvo <Maria.Carme.Torras at uib.no<mailto:Maria.Carme.Torras at uib.no>>
Emne: Tilgang til elektronisk utgave av bok Stat, Nasjon, Klasse

Hei,

eg ser at av NBs sider at boka Stat, Nasjon, Klasse no er underlagt dei nye reglane for
pliktavlevert elektronisk litteratur. Som det går fram av innførsla frå oria.no har dette
ikkje nedfelt seg i katalogen til universitets- og høgskulebiblioteka. Nasjonalbiblioteket
har heller ikkje informert brukarane, universitets- og høgskulebiblioteka, om denne
endringa.
[cid:image001.png at 01D75890.1B409070]
Då pensumlistene ved UiB vart sette saman i haust var boka open. Når NB endra
tilgangspolitikken går ikkje fram av katalogen. Men fire samstundes brukarar etter søknad
stettar ikkje etterspurnaden. Studentane på SAMPOL240 Norsk politikk byrjar eksamen i dag,
og det vert litt for knapp tid til å digitalisera materialet.

Mvh
Pål H. Bakka
Førstebibliotekar
Universitetsbiblioteket i Bergen
Bibliotek for samfunnsvitskap, musikk og psykolog.


More information about the Biblioteknorge mailing list