VS: Språkkafe - vil du snakke med oss?

Anett Kristin Kolstad AnettKristin.Kolstad at lillestrom.kommune.no
Tue May 25 13:53:30 CEST 2021


Hei Jamie!

Jeg viser til din forespørsel nedenfor og støtter forskningen. Vi vil gjerne snakke med dere om vår språkkafé.Vennlig hilsen


Anett Kristin Kolstad
Seksjonsleder, Lillestrømbibliotekene, Strømmen og Fetsund
Tjenesteområde Natur, kultur og fritid
Støperiveien 28, 2010 Strømmen
Telefon: 928 25 494 (mobil)
www.lillestrombibliotekene.no<http://www.lillestrombibliotekene.no/>


[cid:image001.png at 01D7516D.3D6FA110]Fra: Biblioteknorge <biblioteknorge-bounces at mailman.kunnskapsallmenning.no<mailto:biblioteknorge-bounces at mailman.kunnskapsallmenning.no>> På vegne av Jamie Johnston via Biblioteknorge
Sendt: tirsdag 25. mai 2021 11:23
Til: biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no<mailto:biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no>
Emne: Språkkafe - vil du snakke med oss?

Hei språkkafe-arrangører!

Vi i DIALOG-gruppen vil høre om deres og deres frivilliges erfaring med språkkafeene. DIALOG-prosjektet er et samarbeid mellom Leser søker bok, Deichmanfilialene på Holmlia og Stovner og Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag ved OsloMet - storbyuniversitetet.

Målet for forskningen er å undersøke hvordan bibliotek kan legge til rette for interkulturell dialog, økt deltakelse og integrasjon gjennom bruk av litteratur i språkkafeer og andre samtalebaserte aktiviteter.

Vi ser fram til å høre fra dere!

Med vennlig hilsen,
Jamie

Jamie Johnston
PhD, Associate Professor
Department of Archivistics, Library and Information Science
OsloMet -- Oslo Metropolitan University
Tlf: +47 67 23 80 57
Epost: jamijo at oslomet.no<mailto:jamijo at oslomet.no>
www.oslomet.no/en/employee/jamijo<http://www.oslomet.no/en/employee/jamijo>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210525/160377a0/attachment.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.png
Type: image/png
Size: 5951 bytes
Desc: image001.png
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210525/160377a0/attachment.png>


More information about the Biblioteknorge mailing list