Språkkafe - vil du snakke med oss?

Jamie Johnston jamijo at oslomet.no
Tue May 25 11:22:59 CEST 2021


Hei språkkafe-arrangører!

Vi i DIALOG-gruppen vil høre om deres og deres frivilliges erfaring med språkkafeene. DIALOG-prosjektet er et samarbeid mellom Leser søker bok, Deichmanfilialene på Holmlia og Stovner og Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag ved OsloMet - storbyuniversitetet.

Målet for forskningen er å undersøke hvordan bibliotek kan legge til rette for interkulturell dialog, økt deltakelse og integrasjon gjennom bruk av litteratur i språkkafeer og andre samtalebaserte aktiviteter.

Vi ser fram til å høre fra dere!

Med vennlig hilsen,
Jamie


Jamie Johnston
PhD, Associate Professor
Department of Archivistics, Library and Information Science
OsloMet -- Oslo Metropolitan University
Tlf: +47 67 23 80 57
Epost: jamijo at oslomet.no
www.oslomet.no/en/employee/jamijo


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210525/7376331d/attachment.htm>


More information about the Biblioteknorge mailing list