Høringsforslag: Endre gratisprinsippet i høyere utdanning. Obs! Obs!

Helge Høivik helge at oslomet.no
Thu Apr 29 09:34:42 CEST 2021


Regjeringa har sendt ut et høringsforslag om endring i forskriften om egenbetaling i høyere utdanning.

Det internasjonale utdanningsmarkedet er i rask utvikling.

Hvis offentlige utdanningsinstitusjoner kan ta seg betalt for sine interaktive digitale læreverk, videoforelesninger osv. får vi en sterk dreining mot akkurat dette. Vi får akkumulasjon av «kunnskapskapital» innad i institusjonene for omsetning i markedet. Det vil reorientere hele sektoren.

For å unngå vridning mot markedslogikk, tror jeg man nå må stille et sterkt krav om åpen publisering av digitale læreverk, læringsobjekter og andre læringsressurser (OER - Open Educational Resources). Offentlig finansierte læringsressurser bør legges i allmenningen med det offentlige biblioteksystemet som forvalter.

http://moocahuset.no/?p=27676

Helge Høivik
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210429/143e2580/attachment.htm>


More information about the Biblioteknorge mailing list