SV: Høringsforslag: Endre gratisprinsippet i høyere utdanning. Obs! Obs!

Frode Bakken Frode.Bakken at usn.no
Thu Apr 29 09:39:51 CEST 2021


Takk til Helge H for info om høringsforslaget - var ikke kjent med dette - dette må studeres

Frode  Bakken

Fra: Biblioteknorge <biblioteknorge-bounces at mailman.kunnskapsallmenning.no> På vegne av Helge Høivik via Biblioteknorge
Sendt: torsdag 29. april 2021 09:35
Til: Biblioteknorge <biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no>
Emne: Høringsforslag: Endre gratisprinsippet i høyere utdanning. Obs! Obs!

Regjeringa har sendt ut et høringsforslag om endring i forskriften om egenbetaling i høyere utdanning.

Det internasjonale utdanningsmarkedet er i rask utvikling.

Hvis offentlige utdanningsinstitusjoner kan ta seg betalt for sine interaktive digitale læreverk, videoforelesninger osv. får vi en sterk dreining mot akkurat dette. Vi får akkumulasjon av «kunnskapskapital» innad i institusjonene for omsetning i markedet. Det vil reorientere hele sektoren.

For å unngå vridning mot markedslogikk, tror jeg man nå må stille et sterkt krav om åpen publisering av digitale læreverk, læringsobjekter og andre læringsressurser (OER - Open Educational Resources). Offentlig finansierte læringsressurser bør legges i allmenningen med det offentlige biblioteksystemet som forvalter.

http://moocahuset.no/?p=27676<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fmoocahuset.no%2F%3Fp%3D27676&data=04%7C01%7Cfrode.bakken%40usn.no%7C6c05a02d20fc46a424ad08d90ae14ca5%7Cbc758dd0ab5343729a7ce98a9620862c%7C0%7C0%7C637552785786478296%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=gVlZIzjr%2BrfQ%2FnAiJmcgSJhUpp%2BA1r65QklB%2FabJSIw%3D&reserved=0>

Helge Høivik
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210429/2e759c8c/attachment.htm>


More information about the Biblioteknorge mailing list