Opptak til studier hos Norsk barnebokinstitutt 2021

Norsk Barnebokinstitutt norsk.barnebokinstitutt at barnebokinstituttet.no
Sat Apr 24 22:11:48 CEST 2021


Nye studieopptak ved Norsk barnebokinstitutt våren 2021
Både forfatterutdanningen på bachelornivå og Nettstudiet i samtidslitteratur for barn og unge
tar opp nye studenter til høsten med søknadsfrist denne våren.

Kjenner dere noen som kan tenke seg å søke - eller har dere mulighet til å dele informasjonen videre
setter vi stor pris på det.
https://barnebokinstituttet.no/undervisning-50/forfatterutdanningen-11/nytt-studieopptak-varen-2021/

Mer om studiene:

Forfatterutdanningen på bachelornivå i skrivekunst og
litteraturformidling<https://barnebokinstituttet.no/utdanninger-og-kurs/forfatterutdanningen/>
er et toårig deltidsstudium på bachelornivå rettet mot dem som ønsker å skrive for barn og unge.
Søknadsfrist 23. mai med oppstart høsten 2021.

·    Studiet er toårig, på deltid og samlingsbasert, med samlinger hver 3. uke
(torsdag-fredag-lørdag).

·    Samlingene er normalt fysiske, men gjennomføres digitalt ved koronarestriksjoner.

·    Det tas opp inntil 15 studenter på bakgrunn av innsendt tekst, motivasjonsbrev og intervju.

·    Studiet gir rett til lån i Lånekassen.

·    Ved bestått avsluttende eksamen gir studiet 60 studiepoeng

·    Det er satt av stipend som dekker studieavgiften til 2 studieplasser,
forbeholdt søkere med bakgrunn fra Asia, Afrika, Midtøsten eller Latin-Amerika.

Les mer og søk her<https://barnebokinstituttet.no/utdanninger-og-kurs/forfatterutdanningen/>
Har du spørsmål til studiet?
Kontakt fagleder Steffen Sørum:
steffen.sorum at barnebokinstituttet.no<mailto:steffen.sorum at barnebokinstituttet.no>

Nettstudiet i samtidslitteratur for barn og unge
<https://barnebokinstituttet.no/utdanninger-og-kurs/nettstudiet-i-samtidslitteratur/>
er en videreutdanning tilpasset arbeidshverdagen til lærere, bibliotekarer og andre
litteraturformidlere.
Søknadsfrist 9. mai, med oppstart høsten 2021.
Mer om studiet:

·    Videreutdanning på deltid over 2 semestre.

·    For formidlere av barne- og ungdomslitteratur, for eksempel i bibliotek og skole.

·    Studiet kan gjennomføres ved siden av full jobb.

·    Det tas opp inntil 30 studenter på bakgrunn av innsendt søknad.

·    Studiet gir rett til lån i Lånekassen.

·    Det er satt av stipend som dekker studieavgiften til 3 studieplasser,
forbeholdt søkere med bakgrunn fra Asia, Afrika, Midtøsten eller Latin-Amerika.

  *  Ved bestått avsluttende eksamen gir studiet 30 studiepoeng.
  *  Studiet er et rent nettstudium med fleksible og varierte arbeidsformer.
  *  Lær om de viktigste utviklingene og seneste tendensene innen et bredt mangfold av litteraturformer
  *  Studiet har et gjennomgående formidlingsperspektiv.
Les mer og søk her<https://barnebokinstituttet.no/utdanninger-og-kurs/nettstudiet-i-samtidslitteratur/>
Har du spørsmål til studiet?
Kontakt fagleder Øystein Espe Bae:
oystein.bae at barnebokinstituttet.no<mailto:oystein.bae at barnebokinstituttet.no>


Med vennlig hilsen fra Birgitte EekVennlig hilsen

Birgitte Eek
Formidlingsleder


[barnebokinstituttet-logo]

Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo
Observatoriegaten 1 b
Tlf +47 415 00 622
barnebokinstituttet.no<https://barnebokinstituttet.no/C:/Users/birgitte.eek.NBI/Documents/2017-02-15>


More information about the Biblioteknorge mailing list