Rulle-arkiv

Ragna Helene Soldal RhVe at kvam.kommune.no
Sat Apr 24 22:05:34 CEST 2021


Hei
Me skal få nytt nærmagasin og går frå vanleg rom med gamle, 
utdaterte reolar til eit litt mindre rom med 
nytt «rulle-arkiv».  (hyller som kan skyvast inntil kvarandre)
Spørsmålet mitt er kor mange m2 golvplass me kan spara på det. 
Vårt noverande magasin er rundt 40 m2.
Er det nokon som har tatt denne overgangen før oss som kan svara 
på sånn ca kor mange % me kan krympe magasinet?


RagnaHelene Soldal
Biblioteksjef
Tlf: 92081202/56551799
Kvam 
bibliotek<https://www.kvam.no/tenester/kultur-idrett-og-fritid/kvam-bibliotek/>


More information about the Biblioteknorge mailing list