Kunnskapens varekarakter

Pål Magnus Lykkja p.m.lykkja at ub.uio.no
Wed Apr 14 09:03:09 CEST 2021


Hei Helge,

Du har heilt rett i føremålet med å mjølke offentlege budsjetter. Det er ikkje så rart når utdanningsbudsjetta er skyhøge, til dømes i Noreg over 50 milliardar kroner i året, at det er firmaer som spesialiserar seg på å låse inn. Veldig mange, til dømes eg, er positiv til privatisering dersom det kan effektivisere, og det er denne positiviteten dei utnyttar. Kanskje den mest kjende økonomiske ideen i verda «den usynlege handa», vart utforma som del i eit åtak på kapitalistane som forsynte seg indirekte av offentlege midler. Så slik har det vore i hundrevis av år.

«But in the passage of The Wealth of Nations where he invoked the idea of the invisible hand, the immediate context was not simply that of state intervention in general, but of state intervention undertaken at the behest of merchant elites who were furthering their own interests at the expense of the public."
https://aeon.co/essays/we-should-look-closely-at-what-adam-smith-actually-believed

Mvh Pål

From: Biblioteknorge <biblioteknorge-bounces at mailman.kunnskapsallmenning.no> On Behalf Of Helge Høivik via Biblioteknorge
Sent: Wednesday, April 14, 2021 5:14 AM
To: Biblioteknorge <biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no>
Subject: Re: Kunnskapens varekarakter

Errata: Det var 20, - ikke 40 Mia.
http://moocahuset.no/?p=20865
HH
________________________________
From: Biblioteknorge <biblioteknorge-bounces at mailman.kunnskapsallmenning.no<mailto:biblioteknorge-bounces at mailman.kunnskapsallmenning.no>> on behalf of Helge Høivik via Biblioteknorge <biblioteknorge at mailman.kunnskapsallmenning.no<mailto:biblioteknorge at mailman.kunnskapsallmenning.no>>
Sent: Wednesday, April 14, 2021 5:10:35 AM
To: Biblioteknorge <biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no<mailto:biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no>>
Subject: Kunnskapens varekarakter

Jeg støtter innlegget til Lars Egeland der han argumenterer samfunnsøkonomisk mot at kunnskap gjøres til vare for kjøp og salg i markedet.

Det er dette som skjer nå. Finanskapital søker avkastning ved å investere i utdannings- og forskningssystemet.

Et hovedeksempel er Canvas LMS som ble kjøpt opp av Wall Street-firmaet Thoma Bravo for ett år sIden for 40 milliarder kroner. Formål: "Melking" av de offentlige budsjettene.

Her står striden mellom åpen tilgang til lærestoffet, med bibliotekene som garantist, mot innelukking under administrativ styring for indirekte eller direkte salg av tilgang.

Som i helseforetak og på sosialsektoren (barnehager, rusomsorg, eldreomsirg) skjer det altså en tradisjonell overføring til private investorer, men også en omdanning av offentlige institusjoner. De siste etablerer "mønsterlikhet" med de private og med staten som den dominerende kunde.

I tillegg til økonomiske argumenter, trengs politisk-økonomisk analyse og politisk motstand.

(Ikke sove nå)

Helge Høivik-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210414/52244ce6/attachment.htm>


More information about the Biblioteknorge mailing list