Kunnskapens varekarakter

Helge Høivik helge at oslomet.no
Wed Apr 14 05:13:58 CEST 2021


Errata: Det var 20, - ikke 40 Mia.
http://moocahuset.no/?p=20865

HH
________________________________
From: Biblioteknorge <biblioteknorge-bounces at mailman.kunnskapsallmenning.no> on behalf of Helge Høivik via Biblioteknorge <biblioteknorge at mailman.kunnskapsallmenning.no>
Sent: Wednesday, April 14, 2021 5:10:35 AM
To: Biblioteknorge <biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no>
Subject: Kunnskapens varekarakter

Jeg støtter innlegget til Lars Egeland der han argumenterer samfunnsøkonomisk mot at kunnskap gjøres til vare for kjøp og salg i markedet.

Det er dette som skjer nå. Finanskapital søker avkastning ved å investere i utdannings- og forskningssystemet.

Et hovedeksempel er Canvas LMS som ble kjøpt opp av Wall Street-firmaet Thoma Bravo for ett år sIden for 40 milliarder kroner. Formål: "Melking" av de offentlige budsjettene.

Her står striden mellom åpen tilgang til lærestoffet, med bibliotekene som garantist, mot innelukking under administrativ styring for indirekte eller direkte salg av tilgang.

Som i helseforetak og på sosialsektoren (barnehager, rusomsorg, eldreomsirg) skjer det altså en tradisjonell overføring til private investorer, men også en omdanning av offentlige institusjoner. De siste etablerer "mønsterlikhet" med de private og med staten som den dominerende kunde.

I tillegg til økonomiske argumenter, trengs politisk-økonomisk analyse og politisk motstand.

(Ikke sove nå)

Helge Høivik-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210414/431ed8bf/attachment-0001.htm>


More information about the Biblioteknorge mailing list