Bøker må desinfiseres

Even Hartmann Flood even.flood at gmail.com
Thu Apr 1 08:24:15 CEST 2021


Det har vist seg at koronaviruset også kan lagres på bøker og gjør at
bøker kan være en smittekilde. Derfor må alle bøker i bibliotek som
har vært utlånt det siste året desinfiseres ved at bøkene sprøytes
med en blanding som inneholder etanol. Dette må startes snarest.

Bibliotekarer som gjør dette arbeidet blir utsatt for en del alkoholdamp.
Det er derfor viktig med en skriftlig bekreftelse på at dette har vært
vitalt arbeide hvis man blir stoppet i promillekontroll.

Even

-- 
Even Hartmann Flood, Senior Academic Librarian, retired
Håkon Magnussons gate 1 B
NO 7041 Trondheim
Norway
Phone:+47 95 11 58 14
even.flood at gmail.com
"Come, and take choice of all my library, and so beguile thy sorrow."
                (Shakespeare)
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210401/702e180d/attachment.htm>


More information about the Biblioteknorge mailing list