Bibliotekets bidrag til åpen fulltekst for læring

Helge Høivik helge at oslomet.no
Wed Mar 10 19:03:25 CET 2021


Det er mangt og mye som skal med, men disse tre nøklene er uomgjengelige for å få til god digitalisering av utdanning:


  *   Fulltekst-databaser av digitale læreverk og læringsobjekter (korte forelesningsvideoer, animasjoner, lydopptak, stillbilder, interaktive småprogrammer)
  *   Åpen tilgang for alle,- fortrinnsvis innloggingsfri.
  *   Bibliotek som naturlig partner

Dette bør høyt på agendaen gjennom 2021. Universitetsbibliotekar Emma Kristine Sjøenden Vestli (Bokskapet, UB/OsloMet) holdt et interessant foredrag for 600 bibliotekarer i denne gate. Det skjedde på UNIT/Bibsys sin digitale konferanse 2021.

Verdt å få med seg. Kommer i opptak, forhåpentligvis via konferanseadressen på https://www.unit.no/en/node/3065

Helge Høivik


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210310/e12ff4dd/attachment-0001.htm>


More information about the Biblioteknorge mailing list