Hvilket bibliotek eier denne?

Eileen Fredriksen Eileen.Fredriksen at nordrefollo.kommune.no
Mon Feb 22 15:51:32 CET 2021


Vi mottok på fredag denne dobbelt-DVDen sammen med resten av innlånet. Tittelen finnes imidlertid ikke som bestilt i vårt fjernlån,  og DVD-er ikke merket på noen som helst måte, verken stempel, etikett eller med penn. Vi vet derfor ikke hvor vi skal returnere den. Det eneste jeg har klart å finne ut er at verdien på RFID-brikkene er k20005995.

Er det noen som vedkjenner seg denne, eller vet hvordan jeg skal finne ut hvem som er eier? Jeg finner bare bøker i Oria.

Illness management and recovery : personalized skills and strategies for those with mental health disordersMed vennlig hilsen

[cid:8c7babc9-65c0-4418-8c06-91926cbead09]

Eileen Fredriksen

Spesialbibliotekar
Nordre Follo bibliotek, avd. Ski
Tlf. (+47) 97 71 42 93 / 64 91 49 10

Nordre Follo kommune I Besøksadresse Idrettsvn. 8 I Postboks 3010 I 1402 Ski I Sentralbord 02178

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210222/180d51cf/attachment.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Outlook-hkd4kxcd.png
Type: image/png
Size: 3230 bytes
Desc: Outlook-hkd4kxcd.png
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210222/180d51cf/attachment.png>


More information about the Biblioteknorge mailing list