Den Usynlige: Ny religionskritisk poesi

Pål Magnus Lykkja p.m.lykkja at ub.uio.no
Tue Feb 9 06:40:29 CET 2021


Så spanande Thomas, den kunne eg tenkt meg å lese. 

Mvh Pål

-----Original Message-----
From: Biblioteknorge <biblioteknorge-bounces at mailman.kunnskapsallmenning.no> On Behalf Of Thomas Gramstad
Sent: mandag 8. februar 2021 20:52
To: biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no
Subject: Den Usynlige: Ny religionskritisk poesi

Hei,

Jeg har redigert boka nedenfor, som er et nytt og posthumt verk av Andreas Edwien, som jeg tror og håper vil være av interesse for mange bibliotek å ta inn enten som papirbok eller e-bok.

Mvh,

Thomas Gramstad

     ----

Andreas Edwien: Den Usynlige

Det litterære og spirituelle utgangspunktet for poesiverket «Den Usynlige» er at kjærlighet og frykt er grunnleggende motsetninger, og en kjærlig Gud ville derfor ikke utvelge noen av skapningene Hens til frelse og andre til evig straff.

«Den Usynlige» er dermed til dels et klageskrift fra Gud til menneskene om alt det dumme og skadelige som mennesker sier og gjør i Hens navn, men også en invitasjon til åndelig inspirasjon og utvikling.

«Den Usynlige» er religionskritisk poesi fra forfatteren og religionsforskeren Andreas Edwien, og publiseres nå for første gang samlet i sin helhet, redigert av Thomas Gramstad.

Sekulær-polemisk virkemiddel eller spirituell innsikt om Gud frigjort fra oldhistoriske dogmer? Du som leser avgjør.

Boken utgis som papirbok og e-bok parallelt.

Andreas Edwien: Den Usynlige

ISBN papirbok: 978-82-7265-239-4
ISBN e-bok: 978-82-7265-240-0

Innbundet, 112 sider. Kr 349,-
E-bok. Kr 199,-

Kolofon Forlag AS | Prinsens gate 1C, 0152 Oslo


More information about the Biblioteknorge mailing list