Den Usynlige: Ny religionskritisk poesi

Thomas Gramstad thomas at kunnskapsallmenning.no
Mon Feb 8 20:52:20 CET 2021


Hei,

Jeg har redigert boka nedenfor, som er et nytt og posthumt verk 
av Andreas Edwien, som jeg tror og håper vil være av interesse 
for mange bibliotek å ta inn enten som papirbok eller e-bok.

Mvh,

Thomas Gramstad

     ----

Andreas Edwien: Den Usynlige

Det litterære og spirituelle utgangspunktet for poesiverket «Den 
Usynlige» er at kjærlighet og frykt er grunnleggende 
motsetninger, og en kjærlig Gud ville derfor ikke utvelge noen av 
skapningene Hens til frelse og andre til evig straff.

«Den Usynlige» er dermed til dels et klageskrift fra Gud til 
menneskene om alt det dumme og skadelige som mennesker sier og 
gjør i Hens navn, men også en invitasjon til åndelig inspirasjon 
og utvikling.

«Den Usynlige» er religionskritisk poesi fra forfatteren og 
religionsforskeren Andreas Edwien, og publiseres nå for første 
gang samlet i sin helhet, redigert av Thomas Gramstad.

Sekulær-polemisk virkemiddel eller spirituell innsikt om Gud 
frigjort fra oldhistoriske dogmer? Du som leser avgjør.

Boken utgis som papirbok og e-bok parallelt.

Andreas Edwien: Den Usynlige

ISBN papirbok: 978-82-7265-239-4
ISBN e-bok: 978-82-7265-240-0

Innbundet, 112 sider. Kr 349,-
E-bok. Kr 199,-

Kolofon Forlag AS | Prinsens gate 1C, 0152 Oslo
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Den_Usynlige_omslag_tredje_korrektur.pdf
Type: application/pdf
Size: 2763562 bytes
Desc: 
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210208/d9dd9d2c/attachment-0001.pdf>


More information about the Biblioteknorge mailing list