Avvikling av tjenesten anbefaling.deichman.no

Thomas Gramstad thomas at kunnskapsallmenning.no
Thu Dec 17 23:18:25 CET 2020


Takk for oppdateringen.

Vil de 7745 anbefalingene bli overført til den nye 
anbefalingstjenesten/de nye nettsidene?
Eller alternativt, iallfall bli bevart som et statisk, åpent 
lesbart arkiv?

Mvh,

-- 
Thomas Gramstad
thomas at kunnskapsallmenning.no
"People of the future will know only that which we preserve. 
[...]
[I]t should be noted that allowing the records of the past to
disappear is a kind of censorship. Libraries are the collective
archive of human achievement and the knowledge of the ages."
        -- Walt Crawford & Michael Gorman:
     Future Libraries: Dreams, Madness & Reality, p. 11


On Thu, 17 Dec 2020, Merete Lie wrote:

> Hei alle,
>
> Anbefalinger.deichman.no<http://Anbefalinger.deichman.no> er en 
> tjeneste som ble etablert med støtte med NB i 2011/2012. 
> Tjenesten gir bibliotekansatte i Norge mulighet til å skrive 
> bokanbefalinger, for deretter å kunne hente disse via åpent API 
> til bibliotekets egne nettsider/systemer. Slik tjenesten 
> fungerer i dag utgjør dette imidlertid en sikkerhetsrisiko for 
> Deichman, og det er behov for endringer/oppgraderinger. Vi ser 
> samtidig at tjenesten har vært svært lite brukt de siste årene, 
> og Deichman har nå besluttet å legge ned denne siden med 
> virkning fra 31.01.2021.
>
> Det ligger per nå 7745 anbefalinger i tjenesten. Dersom det er 
> noen som ønsker å overta driften av denne siden, ta gjerne 
> kontakt, og senest innen 6.1.2021.
>
> Deichman har utviklet en anbefalingstjeneste i forbindelse med 
> opprettelse av nye nettsider, og vi ser også på hvordan dette 
> arbeidet kan deles med resten av biblioteknorge.
>
> God førjulstid til dere alle!
>
> Vennlig hilsen
> Merete Lie
> avdelingsdirektør
> +47 922 22 553
>
> Deichman
> Deichman Bjørvika
> deichman.no<https://www.oslo.kommune.no/>
> Sentralbord: 23 43 29 00
>
> [signature_1812939616]


More information about the Biblioteknorge mailing list