Avvikling av tjenesten anbefaling.deichman.no

Merete Lie merete.lie at deichman.no
Thu Dec 17 12:08:25 CET 2020


Hei alle,

Anbefalinger.deichman.no<http://Anbefalinger.deichman.no> er en tjeneste som ble etablert med støtte med NB i 2011/2012. Tjenesten gir bibliotekansatte i Norge mulighet til å skrive bokanbefalinger, for deretter å kunne hente disse via åpent API til bibliotekets egne nettsider/systemer. Slik tjenesten fungerer i dag utgjør dette imidlertid en sikkerhetsrisiko for Deichman, og det er behov for endringer/oppgraderinger. Vi ser samtidig at tjenesten har vært svært lite brukt de siste årene, og Deichman har nå besluttet å legge ned denne siden med virkning fra 31.01.2021.

Det ligger per nå 7745 anbefalinger i tjenesten. Dersom det er noen som ønsker å overta driften av denne siden, ta gjerne kontakt, og senest innen 6.1.2021.

Deichman har utviklet en anbefalingstjeneste i forbindelse med opprettelse av nye nettsider, og vi ser også på hvordan dette arbeidet kan deles med resten av biblioteknorge.

God førjulstid til dere alle!

Vennlig hilsen
Merete Lie
avdelingsdirektør
+47 922 22 553

Deichman
Deichman Bjørvika
deichman.no<https://www.oslo.kommune.no/>
Sentralbord: 23 43 29 00

[signature_1812939616]
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20201217/84d1b5fc/attachment.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.png
Type: image/png
Size: 8597 bytes
Desc: image001.png
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20201217/84d1b5fc/attachment.png>


More information about the Biblioteknorge mailing list