Stenging av fjernlån fra Nordland fylkesbibliotek, avd. Rana fra nyttår

Kjell Gunnar Nilsen kjenil at nfk.no
Fri Dec 11 15:23:05 CET 2020


Gode kolleger i hele biblioteknorge.

Nordland fylkesbibliotek legger ned deler av fjernlånet fra og med årsskiftet 2020-21. Stengingen gjelder fjernlånet som går fra Rana (2180000), og dreier seg i hovedsak om voksenlitteratur.

Stengingen gjelder fra 1. januar 2021, men fjernlånet i Rana vil ta juleferie fra 23. desember. (Bestillinger som kommer mellom 23. desember og 1. januar vil bli effektuert rett over nyttår.)

Vi har gitt beskjed til Depotbiblioteket og har bedt Nasjonalbiblioteket om å justere algoritmen i biblioteksøk.

Det er viktig å presisere at Nordland fylkesbiblioteks fjernlån fra Narvik (2180001) fortsatt vil opprettholdes som tidligere.

Les mer i vedlagte brev.


Med vennlig hilsen
Kjell Gunnar Nilsen
Fag- og utviklingsleder
Nordland fylkesbibliotek

Tlf: +4775650779
Mob: +4790840542
kjenil at nfk.no<mailto:kjenil at nfk.no>
Skype<sip:kjenil at nfk.no>

[Logo Nordland fylkeskommune]<http://nfk.no/>


Sammen bygger vi attraktive og inkluderende samfunn

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20201211/86ed3b39/attachment-0001.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.jpg
Type: image/jpeg
Size: 9088 bytes
Desc: image001.jpg
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20201211/86ed3b39/attachment-0001.jpg>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Stenging av fjernl?n - informasjon til bibliotek.pdf
Type: application/pdf
Size: 264712 bytes
Desc: Stenging av fjernl?n - informasjon til bibliotek.pdf
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20201211/86ed3b39/attachment-0001.pdf>


More information about the Biblioteknorge mailing list