Nye oppgaver for undervisningsbibliotekene

Helge Høivik helge at oslomet.no
Fri Dec 11 17:01:05 CET 2020


I sin tid arbeidet jeg med en doktorgrad der ett av spørsmålene var om undervisningsbibliotekene syntes egnet til å møte digitaliseringens utfordringer. Svaret mitt den gang var et uspennende "kanskje".

Nå stilles det skarpere.

Samlinger og samlingsutvikling skjer nå nærmest entydig på digitale premisser.

Det betyr bl.a. at lærestoffet både dekomponeres og "rekomponeres" som i mashup. Det enkelte digitale læreverk og de underliggende elementer i form av video, audio, animasjon og interaktive læringsobjekter utgjør samlingenes logiske enheter. Det gjør også aggregater over tittel-nivå på nivåer som emne og utdanningsprogram.

Dette har vi visst lenge, men for ofte har man veket unna eller ikke sett at dette ville komme. Det er sosiale bibliotek og bibliotek som kulturhus og bokkafe dominerer. Men bibliotek er også informasjonskunnskap, - den gamle spenningen mellom fag og folk i ny drakt.

Her eksempel på en ny type interaktivt og digitalt læringsobjekt fra Tromsø-firmaet Joubel. Det har globalt nedslag. Det er ikke så vanskelig å håndtere, men vanskelig nok til at 25.000 lærere i UH-sektoren vil trenge bibliotekets støtte.

Hvis biblioteket kan.

http://moocahuset.no/?p=25207

Helge Høivik
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20201211/45daa4e7/attachment.htm>


More information about the Biblioteknorge mailing list