Fikk du ikke med deg foredraget til Ross J. Todd om digital sikkerhet blant unge?

Klaus Jøran Tollan kjot at oslomet.no
Fri Dec 4 18:24:03 CET 2020


Professor Ross J. Todd holde et interessant foredrag om digital sikkerhet blant unge på NOLUGs medlemsmøte 27. oktober 2020. Todd lot oss ta et opptak og publisere foredraget. Nå er opptaket tilgjengelig på NOLUG sin YouTube-kanal som foreløpig første opptak av medlemsmøtene til NOLUG. Dersom du vil støtte NOLUG og bli følger av kanalen, kan vi senere endre lenkeadressen. Inntil videre finner du NOLUG sin YouTube-kanal og foredraget til Ross J. Todd her:
https://www.youtube.com/channel/UCxTizroj1HnvaZ8w0pCX6kw



Vennlig hilsen

Klaus Jøran Tollan

Seksjonssjef

Universitetsbiblioteket OsloMet
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20201204/387e22eb/attachment.htm>


More information about the Biblioteknorge mailing list