Møre og Romsdal fylkesbibliotek har ledig vikariat som rådgivar i 100% stilling, i perioden 01.02.21-31.12.21 med moglegheit for vidare engasjement

One Marthe Jostad Vik one.marthe.jostad.vik at mrfylke.no
Fri Dec 4 14:52:12 CET 2020


Møre og Romsdal fylkesbibliotek har ledig vikariat som rådgivar i 100% stilling, i perioden 01.02.21-31.12.21 med moglegheit for vidare engasjement.

Hovudoppgåvene vil vere rådgivings- og utviklingsoppgåver for bibliotekfeltet. Den som blir tilsett skal legge til rette for kompetanseheving, kunnskapsoverføring og god informasjonsflyt. Rådgivaren skal jobbe på tvers av fagfelt og legge til rette for prosjekt i samhandling med biblioteka i fylket.
Rådgivaren får i oppgåve å rettleie om og følgje opp bibliotekstatistikk, samt hovudansvar for rådgiving og utvikling knytt til kunnskapsorganisasjon og gjenfinning. Vedkommande må vere førebudd på å løyse andre oppgåver som følgje av omprioriteringar i seksjonen.

For meir informasjon, sjå utlysinga her: http://veweb03:8090/recruitment/opening?1


One Marthe J. Vik
fagansvarleg bibliotekutvikling
kulturavdelinga - fylkesbiblioteket
Møre og Romsdal fylkeskommune

Tlf. 71 28 05 07
one.marthe.jostad.vik at mrfylke.no<mailto:one.marthe.jostad.vik at mrfylke.no>
mrfylke.no<http://www.mrfylke.no/>-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://hotell.nuug.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20201204/292deb7a/attachment.htm>


More information about the Biblioteknorge mailing list