Digitale læreverk = Ny sjanger. Lakmustest for UB-ene

Helge Høivik helge at oslomet.no
Sat Nov 7 11:42:37 CET 2020


Bibliotek (biblio=bok, theke=lager): «institusjon som med utgangspunkt i organiserte samlinger av dokumenter - digitale & fysiske - initierer sosiale prosesser knyttet til læring, kunnskapsdeling og kulturformidling. https://no.wikipedia.org/wiki/Bibliotek<https://t.co/XboXVaYMsG?amp=1>

En erfaring fra smitteverntiltakene siden mars 2020 har entydig vært at LMS-er som Canvas, Moodle, Fronter, Blackboard osv ikke er tilstrekkelige. Vi trenger åpent publisert og nasjonalt tilgjengelige fagtekster.

Grunnen, mener jeg, er at utdanningsfeltet krever en ny type faglitterær sjanger som ikke er LMS og som forener elementer fra lærebok, forelesningsnotater, videopptak av komprimert presentasjon ("miniforelesninger", demonstrasjoner og praksisutøvelse samenn med studentakviserende interaktive oppgaver.

Nye fenomener krever nye navn (termer).
Mitt forslag er "(dynamisk) digitalt læreverk".

Det står strid om strategisk veivalg, ofte med tåkete begrepsbruk:

Skal bibliotekene de neste 10-30 år være vertskap og bærer av samlinger av slike digitale dokumenter?

Hvis ikke tror jeg utdanningsbibliotekene reduseres til bokkafe med litteraturarrangementer og lesesalsplasser,- gjerne for grupper.

Utgangspunktet og kjernefunksjonen svinner hen.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20201107/9e590ac3/attachment.htm>


More information about the Biblioteknorge mailing list