Er du vår nye kollega?

One Marthe Jostad Vik one.marthe.jostad.vik at mrfylke.no
Mon Nov 9 13:37:08 CET 2020


Ledig stilling som prosjektkoordinator arkiv, bibliotek og museum (ABM):

Møre og Romsdal fylkeskommune ønskjer å fremme ei heilskapleg tenking rundt arkiv, bibliotek og museum (ABM). Vi ser at fagområda har fleire overlappande oppgåver, og ei tettare samhandling vil skape viktige synergiar i åra som kjem. Prosjektkoordinatoren får i oppgåve å utarbeide kunnskapsgrunnlag og analyser som grunnlag for utvikling og regionale vegval i åra som kjem. Innretning og prioriteringar skal forankrast i ny fylkesstrategi for kultur. Det ligg også til stillinga å hente inn kunnskap om internasjonale og nasjonale trendar som grunnlag for å definere fylkeskommunen sitt regionale handlingsrom for utvikling av tiltak i åra som kjem.

Kulturavdelinga har fleire satsingar knytt til verdiskapingsprogram og ulike utviklingsprosjekt. Prosjektkoordinatoren får i oppgåve å koordinere satsinga som har grensesnitt inn mot seksjonen. Dette inneber å kople og knytte tilsette i seksjonen til prosjekta og be om nødvendige leveransar for at program og prosjekt held nødvendig framdrift.
Den som blir tilsett må ha eit sterk ønske om å arbeide aktivt for å utvikle ein organisasjonskultur som skal bere preg av å vere dynamisk, entreprenørprega og kreativ for at vi skal utvikle feltet inn mot ei ny tid.

Les meir her: https://rekruttering.mrfylke.no/recruitment/jobid/4596;jsessionid=203087216CF9EE002828C529CBFB2E5C?0


One Marthe J. Vik
fagansvarleg bibliotekutvikling
kulturavdelinga - fylkesbiblioteket
Møre og Romsdal fylkeskommune

Tlf. 71 28 05 07
one.marthe.jostad.vik at mrfylke.no<mailto:one.marthe.jostad.vik at mrfylke.no>
mrfylke.no<http://www.mrfylke.no/>-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20201109/cd065402/attachment.htm>


More information about the Biblioteknorge mailing list